Ingrid Mulder genomineerd voor jubileumprijsvraag Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte

Nieuws - 23 mei 2019 - Communication

Ingrid Mulder is een van de drie genomineerde kandidaten voor de jubileumprijsvraag, uitgeschreven om het belang van Proefondervindelijke Wijsbegeerte voor de maatschappij te onderstrepen en de toepassing ervan te stimuleren.

In 250 jaar heeft het genootschap haar steentje bijgedragen aan de ontwikkeling en verspreiding van de wetenschap (Proefondervindelijke Wijsbegeerte) en het gebruik ervan. Hoogtepunten uit de geschiedenis van het genootschap zijn het introduceren van stoomkracht bij polderbemaling in de 18e eeuw, het entameren van de stichting van het Oogziekenhuis in Rotterdam in de 19e eeuw of de betrokkenheid bij de popularisering van de relativiteitstheorie in Nederland begin 20e eeuw.

Op 7 juni geeft Ingrid Mulder een korte presentatie over haar project De Verbindende Stad, in het Stadhuis van Rotterdam in de aanwezigheid van ongeveer 250 leden van het Bataafsch Genootschap, waaronder Prinses Beatrix. Een vijfkoppige jury, bestaande uit Ahmed Aboutaleb (Burgemeester Rotterdam), Hans van Leeuwen (decaan Erasmus MC), John Schmitz (decaan EWI TU Delft), Julia Cramer (communicatiewetenschapper) en Rolf Hut (wetenschapper, knutselaar, geek), zal hierna de winnaar kiezen. De winnaar ontvangt € 10.000 om de verbinding tussen de wetenschappers en het publiek te verbeteren.

Met haar onderzoek naar hoe ontwerpmethodologie het handelen van nieuwe stadsmakers kan versterken, laat Ingrid zien dat actieve deelnemers juist door het meedoen, verschillende ontwerpvaardigheden opdoen, die verder bijdragen aan burgerschapsvorming. In het project De Verbindende Stad werkt ze aan een schaalbare manier om waarde van de verworven ontwerpcompetenties verder te verspreiden en te benutten voor de verbinding tussen de Delftenaren en de universitaire gemeenschap. Ingrid werkt hierbij samen met TU Delft’s Community Engagement & Outreach en conform de ambitie van het convenant tussen de gemeente en de TU Delft.