TU Delft publiceert goede open access cijfers

Nieuws - 15 mei 2019

Een van de elementen van Open Science is de Nederlandse ambitie om het aantal open access publicaties te maximaliseren en zo publiek gefinancierd onderzoek, vrij toegankelijk te maken. De TU Delft heeft zojuist haar meest recente open access cijfers bekend gemaakt: 63% van alle peer-reviewed artikelen van TU Delft auteurs werd in 2018 open access gepubliceerd. Het 2018 doel van 60% is succesvol bereikt en overtroffen, een mooie prestatie.

Sinds begin dit jaar geven de TU Delft en andere universiteiten dat een extra impuls met de ‘You share, we take care’ pilot. Doel van de pilot is uitgeversversies van korte wetenschappelijke publicaties na 6 maanden beschikbaar te maken via de TU Delft Repository. Lees meer als je als TU Delft-onderzoeker geïnteresseerd bent in deelname. Als resultaat van de pilot zijn al meer dan 300 artikelen beschikbaar gemaakt via de TU Delft Repository, inclusief een aantal artikelen van Rector Magnificus Tim van der Hagen.

Dankzij de inzet en medewerking van alle betrokkenen wordt open access steeds meer de norm voor publicaties aan de TU Delft. Niet alleen met betrekking tot onderzoek output, maar ook waar het onderwijs betreft, kijk bijvoorbeeld naar het TU Delft Open Textbooks-initiatief

Het College van Bestuur heeft een Stuurgroep Open Science de taak gegeven om uiterlijk in september 2019 een 'Strategisch Plan Open Science 2020-2024' te ontwikkelen, om de 'open' ambities uit het TU Delft Strategic Framework 2018-2024 te implementeren. Lees meer