Andrea Ramirez Ramirez op Engineersonline over Duurzame energiebronnen

Nieuws - 12 augustus 2019 - Webredactie-TBM

Als ons land in 2050 CO2-neutraal wil zijn, moet chemiesector zijn traditionele grondstoffen en energiebronnen tijdig vervangen door duurzame varianten. TU Delft energiewetenschapper Andrea Ramirez Ramirez inventariseerde hoe zogenaamde ‘negatieve-emissietechnologieën' hun koolstofvoetafdruk bepalen. Ramirez: "Er is veel aandacht voor technieken die meer broeikasgassen verbruiken dan dat ze uitstoten, en daarmee een ‘negatieve emissie' hebben. Maar vanwege de grote verschillen in de beoordeling van de koolstofvoetafdruk lopen we het risico dat we tijd verspillen aan technologieën die in de praktijk onbedoeld een netto toename in broeikasgassen kunnen veroorzaken.