Angelo Vermeulen in diverse media over circulariteit

Nieuws - 29 augustus 2019 - Webredactie-TBM

Angelo Vermeulen is als Belgisch ruimtevaartonderzoeker, bioloog en kunstenaar geeft een andere invalshoek op kringlooplandbouw door zijn kennis op het gebied van kringlopen gedurende ruimtemissies.