Aukje Hassoldt nieuwe decaan TBM

Nieuws - 13 augustus 2019 - Webredactie

Het College van Bestuur heeft drs. Aukje Hassoldt benoemd als decaan van de faculteit Techniek, Bestuur & Management (TBM) met ingang van 1 oktober 2019. Zij volgt professor Eric Fischer op, die sinds oktober 2018 interim-decaan is bij TBM. 

Aukje Hassoldt studeerde Natuurkunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Na haar afstuderen werkte zij in verschillende functies bij Rijkswaterstaat, onder meer als senior projectmanager watermanagement; ook leidde zij er verschillende bestuurskundige projecten. Tussen 2005 en 2008 was zij hoofd stafbureau van het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA), en was daar betrokken bij de vorming van Deltares. Tussen 2008 en 2014 was zij verbonden aan TNO, eerst als manager van de Business Unit Milieu en Leefomgeving en later als Director of Research Earth & Environmental Sciences.

Aukje Hassoldt

Sinds 1 december 2014 werkte zij bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) als hoofd van het Safety & Security centrum, waar technische veiligheidskennis gecombineerd wordt met kennis over gedrag, crisismanagement en risicocommunicatie. Momenteel is zij daar interim-directeur IT en interim CIO. Ook is zij voorzitter van het Nationaal Netwerk Risicomanagement. Aukje Hassoldt heeft inmiddels meer dan tien jaar ervaring in het leidinggeven aan groepen van 100 tot 400 medewerkers met een multidisciplinair karakter.

Het College van Bestuur is blij met deze benoeming. “Onderwijs en onderzoek bij TBM onderscheiden zich door het combineren van kennis van natuurwetenschappen en techniek met inzichten uit de economie, de geesteswetenschappen en de sociale en gedragswetenschappen. De faculteit neemt daarmee een bijzondere plaats in binnen de universiteit en de maatschappij”, aldus Collegevoorzitter Tim van der Hagen. “Met haar ruime inhoudelijke en bestuurlijke ervaring in een aantal voor TBM belangrijke domeinen denken we in Aukje Hassoldt de juiste persoon gevonden te hebben om de continuïteit binnen TBM te borgen, zodat de faculteit onder haar leiding kan voortbouwen op de behaalde successen binnen onderwijs en onderzoek.”