Conferentie Grand Challenge Accepted

Nieuws - 24 juli 2019 - Webredactie


Donderdag 22 augustus 2019 wordt voor de tweede maal de Conferentie Grand Challenge Accepted van de Technische Universiteit Delft georganiseerd op hun Campus in Den Haag. Tijdens deze dag presenteren studenten van de masteropleiding ‘Engineering and Policy Analysis’ hun afstudeeronderzoek.

De masteropleiding Engineering and Policy Analysis (EPA) is onderdeel van de faculteit Techniek Bestuur en Management van de TU Delft. De kern van de masteropleiding is om, door middel van modelleren, een kansrijk beleid te schrijven voor de grote uitdagingen waar wij als wereld voor staan. Denk aan de klimaatverandering, de energietransitie, gezondheidszorg en de effecten van digitalisering. De onderwerpen die de studenten presenteren zijn dan ook in deze richting en maatschappelijk relevant. Tijdens de conferentie is er de mogelijkheid om deel te nemen aan serious games en een group modelling workshop, waarbij de techniek van het modelleren wordt uitgelegd.

Waar de beleidsmakers zitten, willen wij zijn.

De TU Delft heeft bewust in 2016 hun masteropleiding EPA verhuisd naar Den Haag. “Wij willen dicht bij de beleidsmakers zitten. De vele internationale organisaties, Ngo’s en hun internationale vraagstukken bieden ons de kans om actief mee te denken aan het beleid van de toekomst,” aldus Bert Enserink, Opleidingsdirecteur EPA.

Saskia Bruines, Wethouder Onderwijs, Kenniseconomie en Internationaal van de Gemeente Den Haag, beaamt dit: “Wij zijn blij dat TU Delft al een aantal jaar met de masteropleiding Engineering and Policy Analysis in Den Haag aanwezig is. Dit is niet alleen een impuls voor de Haagse kennisinfrastructuur, maar de opleiding past helemaal bij Den Haag als internationale stad van Vrede en Recht. De studie is namelijk gericht op mondiale vraagstukken, die aansluiten bij de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. EPA heeft de potentie om zich te ontwikkelen tot dé plek voor onderzoekers van de TU Delft die zich vanuit verschillende disciplines verbinden aan mondiale vraagstukken zoals klimaatverandering, migratie en humanitaire hulp.”

Enserink vult aan “De helft van De EPA studenten komt speciaal uit het buitenland om in Den Haag deze studie te volgen. Wij leren studenten te opereren op het snijvlak van technologie en beleid. De studenten van deze opleiding werken in projecten aan de thema’s ‘grand challenges’. Ze werken nauw samen met de internationale organisaties en instellingen in Den Haag. Zo is er onder andere met de Nationale Politie meegewerkt aan de verbetering van het migratieproces in Nederland.” 

Evenement bijwonen

Wilt u het evenement bijwonen?

Contact