Intreerede prof. Frans Klijn: Gezocht: een rivierloods

Nieuws - 07 januari 2019 - webredactie

Voor de toekomst van onze rivieren

Delta’s zijn aantrekkelijke vestigingsplaatsen, met vruchtbare gronden en goede scheepvaartverbindingen naar het achterland. Dit resulteert in verstedelijking: de meeste megasteden liggen al in een delta of in een rivierdal en de urbanisatie schrijdt voort, vooral in ontwikkelende landen. Maar in delta’s slaan ook alle klimaat-gerelateerde gevaren het hardst toe, zoals stormvloeden, overstromingen en verzilting, en in delta’s hebben door de mens veroorzaakte klimaatverandering en bodemdaling de grootste consequenties. Prof. dr. Klijn laat in zijn oratie zien hoe we met deze dreigingen om kunnen gaan.

In deltaplannen streven we naar het ontwerpen van strategieën om delta’s aan te passen aan deze veranderingen en om minder kwetsbaar te worden voor de toenemende gevaren van stormen, hoogwaters en droogtes. Dit vraagt reflectie op hoe we omgaan met onvoorspelbaarheid en om het anticiperen op veranderingen in plaats van steeds te reageren op de zoveelste ramp. Wat we in dat verband mogen verwachten van een loods naar de toekomst voor onze zinkende delta’s zal worden uiteengezet aan de hand van onze grote rivieren. Geschikte strategieën kunnen worden gebaseerd op de concepten veerkracht en robuustheid, zodat gebeurtenissen niet uitgroeien tot rampen maar beheersbaar blijven. Met het oog op de fundamentele onzekerheden over de toekomst moet de planning kunnen worden aangepast, en moet het gevaar van een lock-in worden voorkomen. Strategieën kunnen daarom het best worden gegrond op het minimaliseren van risico’s op spijt over hetzij milieueffecten, een oneerlijke verdeling van lusten en lasten over betrokkenen, of ondoelmatigheid van investeringen. Het is een wezenlijke uitdaging om de juiste balans tussen meervoudige doelen te vinden.

De oratie van prof. dr. Klijn vindt plaats op woensdag 30 januari om 15:00 uur in het Auditorium van de TU Delft op de Mekelweg 5. Aanmelding is niet nodig en deelname is gratis.

De oratie kan ook via de livestream worden gevolgd.