TBM actief in nieuwe Zwaartekracht-programma

Nieuws - 30 augustus 2019 - Webredactie

NWO heeft de nieuwe toekenningen binnen het Zwaartekracht-programma bekendgemaakt, ter waarde van 113 miljoen euro. De TU Delft neemt deel aan drie van de zes nieuwe programma’s. TBM onderzoekers Sabine Roeser en Ibo van de Poel nemen deel aan het programma ethiek rond disruptieve technologie. De twee andere programma’s betreffen hersenonderzoek en kunstmatige intelligentie. Het programma Zwaartekracht, gefinancierd door het Ministerie van OCW, richt zich op excellente wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s. Met de bijdrage kunnen toponderzoekers gedurende een periode van tien jaar vernieuwende onderzoeks- en samenwerkingsactiviteiten ondernemen met een fundamenteel karakter.

Ethics of Socially Disruptive Technologie
Hoofdaanvrager: Prof. dr. P.A.E. Brey (UT). Mede-aanvragers: Prof. dr. S. Roeser (TUD), Prof. dr. ir. I.R. van de Poel (TUD), Prof. dr. I.A.M. Robeyns (UU), Prof. dr. ir. P.P.C.C. Verbeek (UT), Prof. dr. W.A. IJsselsteijn (TUE)
Toekenning: 17,9 miljoen euro 

Nieuwe technologische ontwikkelingen schieten momenteel als paddenstoelen uit de grond. Denk aan nieuwe innovaties op het gebied van kunstmatige intelligentie, robotica, synthetische biologie, nanomedicatie, moleculaire biologie en neurotechnologie. Het zijn uiteenlopende voorbeelden met één ding gemeen: ze hebben de potentie om grote veranderingen teweeg te brengen in het dagelijks leven, zowel sociaal, cultureel als economisch. Maar ze roepen ook ingewikkelde morele vraagstukken op die vragen om ethische bespiegelingen. Het zijn kortom socially disruptive technologies (SDT’s).

In dit programma worden nieuwe methoden ontwikkeld die noodzakelijk zijn om de ontwikkeling en implementatie van de nieuwe generatie disruptieve technologieën beter te begrijpen, moreel te kunnen evalueren en te kunnen interveniëren in de wijze waarop de technologie zich verder ontwikkelt.  Dit omvat onder meer het versterken van de samenwerking tussen ethici, filosofen en toonaangevende technische wetenschappers en ingenieurs gericht op verantwoorde en duurzame innovatie. Het project Ethics of Socially Disruptive Technologies is het eerste op het gebied van filosofie dat een bijdrage ontvangt uit het Zwaartekracht-programma.

Nieuwe technologische ontwikkelingen nopen ons tot een herbezinning op aloude filosofische noties, zoals vrijheid, rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid, en hoe we recht kunnen doen aan morele kernwaarden in innovaties.

― Sabine Roeser

Wij verwachten dat deze heroriëntatie op het gebied van de ethiek van technologie ook de samenwerking tussen ethici, filosofen en technisch wetenschappers zal versterken.

― Ibo van de Poel
Foto: Roland Pierik