Vidi-beurs voor professor Neelke Doorn

Nieuws - 24 mei 2019 - Webredactie

Een klimaatbestendig Nederland door veerkrachtige burgerparticipatie

Professor Neelke Doorn ontvangt dit jaar een Vidi-beurs van 800.000 euro van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Met deze financiering kan ze de komende vijf jaar een ethische theorie ontwikkelen om te onderzoeken in hoeverre de verantwoordelijkheden van burgers in klimaatadaptatiebeleid op een eerlijke en effectieve manier verdeeld kunnen worden. Met dit project hoopt Doorn een bijdrage te leveren aan een klimaatbeleid dat niet alleen effectief is, maar ook eerlijk, in de zin dat iedereen ervan kan profiteren en niet alleen bevoorrechte, vaak hoopopgeleide, mensen. 

Veerkracht

De overheid verwacht steeds meer van de burger met betrekking tot klimaatadaptatie. Mensen moeten bijvoorbeeld hun wijk of tuin ā€˜klimaatbestendigā€™ maken zodat we beter kunnen omgaan met extreem weer, zoals wateroverlast of juist een neerslagtekort. Dit vergt veerkracht van mensen, het vermogen om met onvoorspelbaarheden om te gaan. ā€œDeze verschuiving van verantwoordelijkheden van overheid naar burger roept ook wel de nodige vragen op: zijn alle burgers ertoe in staat zijn om deze verantwoordelijkheid op zich te nemen. Als dat niet zo is, dan zou dit ā€˜veerkrachtbeleidā€™ wel eens kunnen leiden tot grotere ongelijkheden in de samenlevingā€, aldus Doorn. 

Onderzoek

Met deze beurs kan Doorn twee promovendi werven. EĆ©n promovendus zal zich met name richten op conceptuele vragen, zoals: Waar hebben we het eigenlijk over wanneer we zeggen dat een gemeenschap ā€˜veerkrachtigā€™ is? De tweede promovendus zal vooral onderzoeken welke verdeling(en) van verantwoordelijkheden tussen overheid en burger effectief is (zijn). We maken hierbij gebruik van agent-gebaseerd modelleren, een techniek uit de sociale wetenschappen waarmee het handelen van mensen gesimuleerd kan worden. Het project staat in de traditie van wat doorgaans ā€˜empirische ethiekā€™ wordt genoemd, een vorm van ethiek die gebruik maakt van inzichten uit de sociale wetenschappen. Met het gebruik van agent-gebaseerd modelleren kan dit project een innovatieve impuls geven aan de empirische ethiek.

Doorn: ā€œDit project zal hiermee niet alleen het veerkrachtonderzoek van onze faculteit versterken, maar ook methodologisch een bijdrage kunnen geven aan de overkoepelende TBM-benadering van ā€˜comprehensive engineeringā€™, waarbij kennis van technologie, geesteswetenschappen en sociale wetenschappen samenkomenā€.

Meer informatie