Chris Kleijn ontvangt J.B. Westerdijkprijs

Nieuws - 10 januari 2019 - Communication TNW

Tijdens het Nieuwjaarsontbijt van de Faculteit Technische Natuurwetenschappen heeft decaan Lucas van Vliet de J.B. Westerdijkprijs uitgereikt aan prof. dr. Chris Kleijn. De Westerdijkprijs is de meest prestigieuze onderwijsprijs van de faculteit.

De VVTP, de studievereniging voor Technische Natuurkunde, droeg Chris Kleijn voor de prijs voor. In haar voordracht is Commissaris Onderwijs Eva Spreeuw erg lovend over zijn bijdragen aan het onderwijs van de faculteit als hoogleraar Fysische Transportverschijnselen. Ze schrijft: “Onder de leiding van Chris is de populariteit van de bachelor enorm toegenomen. Met meer dan 300 eerstejaars per jaar, wat ongeveer een marktaandeel van 25% in Nederland is, leidt hij met zijn team alles in goede banen.”

Best practice
Spreeuw beschrijft in haar brief aan prof. dr. Jack Pronk, voorzitter van het bestuur van de Stichting J.B. Westerdijkfonds, een aantal initiatieven die Chris Kleijn succesvol heeft doorgevoerd om het onderwijs binnen de opleidingen van TNW te verbeteren: “Zo is hij de bedenker, initiator en uitvoerder van de methode die wordt gebruikt voor het beoordelen van de bachelor en master eindprojecten … Deze manier van beoordelen wordt ondertussen door de hele TU gebruikt en is bestempeld als ‘best-practice’ door de visitatiecommissie die alle Nederlandse opleidingen in de chemie beoordeelt.”

Ook het nieuwe vak Design Engineering voor Fysici, dat mede uit de koker van Kleijn komt, wordt genoemd. “Met dit vak heeft hij onze bachelor onderscheiden van alle andere Technische Natuurkunde-opleidingen in Nederland. In het nieuwe vak leren studenten nieuwe en hedendaagse technologieën  op een natuurkundige wijze toepassen, zoals het ontwerpen van experimenten en fysische apparaten. Het zogenaamde ontwerponderwijs, gebaseerd op de Maker Education-filosofie, moet studenten voorbereiden op de hedendaagse hightech beroepspraktijk.”

“Al deze dingen bij elkaar opgeteld maken Chris Kleijn naar onze mening een zeer geschikte kandidaat  voor de Westerdijkprijs”, besluit Spreeuw. “Wij zijn van mening dat Chris erkenning verdient vanuit de faculteit voor al zijn harde en goede werk.”

Over de Westerdijkprijs
De J.B. Westerdijkprijs is een prijs voor een persoon die zich uitzonderlijk heeft ingezet voor het onderwijs van Technische Natuurkunde. De prijs is vernoemd naar de heer Westerdijk, een erg geliefd hoogleraar. Hij doceerde natuurkunde aan verschillende faculteiten binnen de TU Delft en deed dit met zoveel overgave dat ook de studenten die niet in de eerste plaats natuurkunde als studie hadden gekozen het vak enorm waardeerden.

Professor Westerdijk wilde bij zijn afscheid in 1980 geen geschenken. Hij ging er uiteindelijk wel mee akkoord dat mensen die een cadeau wilden geven dat konden doen door geld over te maken op de rekening van een op te richten fonds, dat zijn naam zou dragen en waaruit periodiek een prijs zou worden toegekend aan een docent of een medewerker van de TU die een bijzondere bijdrage geeft of heeft gegeven aan het onderwijs. De Stichting J.B. Westerdijkfonds werd in 1982 opgericht.