Norbert Kalb wint Steven Hoogendijk Prijs 2019

Nieuws - 10 september 2019 - Communication TNW

Afgelopen zaterdag, 7 september, heeft het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte Norbert Kalb de Steven Hoogendijk Prijs 2019 toegekend. Met deze prijs beloont de vereniging de schrijver van het beste proefschrift van de TU Delft over een periode van twee jaar. Kalb werd tot winnaar verkozen vanwege zijn uitmuntende onderzoek naar quantumnetwerken op basis van zogeheten ‘stikstof-gat-centrum’ (NV-centrum) in diamant.

Het NV-centrum is een veelvoorkomend ‘foutje’ in de atoomstructuur van diamant. Hierbij heeft een stikstofatoom de plek van een koolstofatoom in het kristalrooster ingenomen, en is de plek daarnaast leeg. Het NV-centrum is uitermate interessant voor quantumfysici, omdat het gebruikt kunnen worden als bouwsteen voor quantumnetwerken, die op hun beurt aan de basis liggen van een toekomstige quantumcomputer of het quantuminternet.

Cum laude

De Steven Hoogendijk Prijs 2019 behelsde de beoordeling van de Delftse proefschriften die verschenen in de jaren 2017 en 2018. Omdat het aantal promoties bij de TU Delft over een periode van twee jaar erg groot is, zijn echter uitsluitend de promoties met het predicaat cum laude meegenomen in de overweging. De longlist bestond uit 32 kandidaten, die volgens de jury een mooie afspiegeling vormden van het technisch onderzoek dat aan de TU Delft aan actuele maatschappelijke vraagstukken wordt gedaan. Deze longlist is voorgelegd aan een jury onder aanvoering van Lucas van Vliet, decaan van TNW, en verder bestaande uit Hans de Bruijn (TBM) en Robert Jan Labeur (CiTG).

Het oordeel van de jury was unaniem: Norbert Kalb had de beste dissertatie geschreven en verdiende het om de Steven Hoogendijk Prijs 2019 in ontvangst nemen. De presentatie die Norbert Kalb zaterdag over zijn dissertatie gaf is hier terug te zien.