4,1 miljoen euro voor gezamenlijk protontherapie-onderzoek TU Delft, Erasmus MC en LUMC

Nieuws - 11 december 2019 - Webredactie Communication

Een nieuwe subsidieronde is toegekend aan dertien onderzoekers die deel uitmaken van het HollandPTC R&D-consortium.  Alle toegekende projecten betreffen samenwerkingsvormen tussen twee of drie centra.

Marco van Vulpen, hoogleraar bij zowel de Universiteit van Leiden, Erasmus Universiteit Rotterdam en de TU Delft  en medisch directeur van het HollandPTC R&D-programma benadrukt: “Voor het onderzoek is het van groot belang om mensen met verschillende achtergronden samen te brengen. We hebben HollandPTC gestructureerd met samenwerking als uitgangspunt, en we zijn heel blij om te zien dat er sprake is van samenwerking binnen de toegekende projecten. We willen de onderzoekers feliciteren met de toegekende subsidie en verheugen ons op de samenwerking.”

De subsidies zijn toegekend aan: 

Dr. Dik van Gent en dr. Jeremy Brown (Erasmus MC en TU Delft)

Influence of intrinsic biological variability on the outcome of proton radiotherapy in head and neck cancer.
Het identificeren van biologische factoren die van invloed zijn op de resultaten van protonradiotherapie bij plaveiselcelcarcinomen van hoofd en hals, om die vervolgens te gebruiken voor de ontwikkeling van een voorspellend kader voor het schatten van de cel-/weefselrespons als functie van lineaire energietransfer (LET) en dosis (frequentie).

Prof. dr. Marcel Tijsterman (LUMC), dr. Jeroen Essers (Erasmus MC), prof. dr. Roland Kanaar (Erasmus MC) en prof. dr. ir. Marcel Reinders (TU Delft)

Elucidating mechanisms of proton-induced DNA damage response and molecular signatures to enhance tumor control (PROTON-DDR).
Het ontwikkelen van een biologische grondslag voor een verdere optimalisatie van protontherapie, in het bijzonder bij hoofd-halstumoren.

Dr. ir. Marius Staring (LUMC), dr. Anna Vilanova (TU Delft) en dr. René van Egmond (TU Delft)

Human-centric AI for contouring in head-and-neck cancer therapy.
Het opzetten van een onderzoeksprogramma dat zich richt op de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van mensgerichte AI en mens-machine-interacties voor een efficiënte recontourering en kwaliteitswaarborging bij hoofd-halstumoren.

Dr. Remi Nout en dr. Jeremy Schiphof-Godart (LUMC en Erasmus MC)

On-line adaptive proton therapy for cervical cancer to reduce the impact on morbidity and the immune system (PROTECT).
Beperking van radiotherapie-gerelateerde morbiditeit bij vrouwen met lokaal vergevorderde baarmoederhalskanker.

Prof. dr. Ben Heijmen en prof. dr. Coen Rasch (Erasmus MC en LUMC)

Fully-automated multi-criterial planning for intensity-modulated proton therapy (IMPT) for clinical practice (AUTOPT).
Het ontwikkelen en valideren van een systeem voor volledig geautomatiseerde multi-criteriaplanning van intensiteitsgemoduleerde protontherapie (IMPT).

Wetenschapsvoorlichter Health & Care

Carola Poleij