De TU Delft blijft groeien

Nieuws - 16 oktober 2019 - Webredactie Communication

De TU Delft blijft groeien: op 1 oktober j.l. waren 25.106 studenten ingeschreven, zo’n 4 procent meer dan vorig jaar op die datum. Daarmee volgt de TU Delft de landelijke trend. De instroom, het aantal studenten die zich voor het eerst melden bij de universiteit, lijkt wat te dalen omdat die vorig jaar een uitzonderlijke  piek vertoonde. Over meerdere jaren bekeken, zet de stijging echter door.

Instroom

Volgens de voorlopige cijfers meldden ruim 7.500 studenten zich dit jaar voor het eerst bij de TU Delft, tegenover bijna 7.860 vorig jaar: zo’n 3.600 bij de bacheloropleidingen, 3.700 bij de masteropleidingen en 220 bij de schakelprogramma’s. De instroomcijfers waren vorig jaar uitzonderlijk hoog door de piek bij de Bacheloropleiding Computer Science & Engineering (CSE). Daar verdubbelde het aantal eerstejaars toen naar ruim 860, tegenover zo’n 430 een jaar eerder (incl. schakelinstroom). Om de onderwijskwaliteit op peil te houden  en de werkdruk werkbaar te houden is er dit jaar bij CSE een Numerus Fixus ingesteld van 500 eerstejaars. 

Masteropleidingen

Het aantal studenten dat een masterprogramma volgt stijgt licht, naar 11.741. De instroom van nieuwe masterstudenten (bijna 3.700) is iets lager dan vorig jaar.

Buitenlandse studenten

In de bacheloropleidingen stromen dit jaar 12% minder buitenlandse studenten in dan vorig jaar (617), in de masteropleidingen stromen ruim 1.500 buitenlandse studenten in, een stijging van 13%.

Jaarlijkse cijfers

Ieder jaar maakt de VSNU op 1 oktober de voorlopige balans op van de instroom en populatie in het wetenschappelijk onderwijs. De TU Delft hanteert de peildatum van 1 december om de definitieve cijfers op dit gebied vast te stellen.

Lees hier het bericht van de VSNU.