ERC Consolidator Grant voor betere energieconversie

Nieuws - 10 december 2019 - Webredactie Communication


Aan onderzoeker dr. Rene Pecnik van de TU Delft is een ERC Consolidator Grant toegekend. Deze Europese grants (circa 2 miljoen euro per project) worden toegekend aan projecten die vijf jaar duren.

Systemen voor de omzetting van energie, of het nu een zonnecentrale is of een raketmotor, worden steeds verbeterd en efficiënter gemaakt. Een van de ontwikkelingen daarbij is het gebruik van vloeistoffen bij steeds hogere temperatuur en druk. Vaak worden de vloeistoffen hierdoor in het zogenoemde superkritische gebied geduwd, waar zeer niet-ideale thermodynamische effecten optreden.

Maar onze fundamentele kennis van de stromingsfysica onder zulke omstandigheden laat nog te wensen over, wat de opmars van nieuwe technologie tegenhoudt. Vooral de scherpe veranderingen van alle thermodynamische eigenschappen rond het kritische punt en de hoge optische dichtheid bij superkritische druk, leiden tot ingewikkelde en ‘rijke’ natuurkundige fenomenen.

Volgens Pecnik (faculteit 3mE) is er daarom systematisch onderzoek nodig op het snijpunt van  thermodynamica, vloeistofmechanica en stralingswetenschappen. Het onderzoek van Pecnik zal daarin uniek zijn en combineert geavanceerde hydrodynamische stabiliteits-analyse, nieuwe multi-physics simulatie-tools en experimenten met infrarood-thermografie om nieuwe stromingsfysica in het superkritische gebied te identificeren en karakteriseren.

De resultaten zullen verduidelijken wanneer en hoe stromingen in het niet-ideale gebied overgaan in turbulentie, hoe sterke compressibiliteit invloed heeft op turbulente warmte-overdracht en hoe de hogere optische dichtheid van een vloeistof samenhangt met turbulentie. Het ontrafelen van deze mechanismen zal bijdragen aan het succes van een breed gebied van opkomende technologie.

Meer informatie

Persbericht ERC over de Consolidator Grants

My ERC grant will allow me to perform the first study of its kind, combining advanced hydrodynamic stability analysis, novel simulation tools, and original experiments to identify and characterize new flow physics of supercritical fluids.