Koning opent Microsoft Quantum Lab op TU Delft campus

Nieuws - 21 februari 2019 - Webredactie Communication

Koning Willem Alexander heeft op 21 februari het Microsoft Quantum Lab geopend op de campus van de TU Delft. Met het lab versterkt Microsoft het Delftse quantumonderzoek, een onderzoeksterrein waarop de TU Delft tot de wereldtop behoort. Het Onderzoeksinstituut QuTech, een samenwerkingsverband van de TU Delft en TNO, werkt samen met bedrijven aan de ontwikkeling van de quantumcomputer en quantuminternet. Microsoft, dat nu over een eigen laboratorium in Delft beschikt, is een van de belangrijkste bedrijven die intensief met de Delftse quantumonderzoekers samenwerken.

Er zijn hoge verwachtingen van de quantumcomputer, die berekeningen zou moeten kunnen uitvoeren waar huidige technologie niet toe in staat is. “Ik denk bijvoorbeeld aan complexe modellen van wereldwijde klimaatverandering of modellen waarin we berekenen in hoeverre het immuunsysteem kankercellen kan vernietigen”, zei Rector Magnificus Tim van der Hagen tijdens de opening. “Ook kunnen we quantumtechnologie gebruiken om absoluut veilige internetverbindingen te maken.” 

Gezamenlijke effort
Het waarmaken van die beloften vraagt de komende jaren ingrijpende investeringen in geld, tijd en inspanning. “De ontwikkeling van de quantumcomputer vereist een gezamenlijke inspanning van wetenschap, overheid en bedrijfsleven”, stelt Ronald Hanson, wetenschappelijk directeur van QuTech. “We zijn heel blij met de steun die we van de Nederlandse overheid krijgen, maar nog meer samenwerking – op nationaal en internationaal niveau – is de komende jaren zeker nodig.”
De samenwerking met het bedrijfsleven is hierbij essentieel, daarom zijn TU Delft en TNO blij met de komst van het Microsoft Quantum Lab naar de campus. “We bouwen in Delft aan een innovatie-ecosysteem rondom quantumtechnologie, een Quantum Campus, waar alle partijen de handen ineenslaan om de quantumcomputer én het quantuminternet te realiseren”, zegt Hanson. 

Bouwstenen
Bij het Microsoft Quantum Lab zal gewerkt worden aan qubits – de bouwstenen van quantumcomputers – gebaseerd op majoranadeeltjes. Dat gebeurt onder leiding van Leo Kouwenhoven, die in 2012 als hoogleraar in Delft de eerste bewijzen vond van het mysterieuze majoranadeeltje. De majorana-qubits vormen een van de drie roadmaps waaraan QuTech werkt. Hanson: “Majoranadeeltjes zijn een mogelijke kandidaat voor qubits; op dit terrein werken we intensief met Microsoft samen. Daarnaast werken we met andere partners ook aan andere mogelijke oplossingen om qubits te maken,  bijvoorbeeld met stikstofatomen ingebouwd in een diamantrooster of met elektrische stromen in supergeleidende circuits. Vooral de wisselwerking tussen de verschillende groepen en de uitwisseling van kennis tussen de roadmaps maakt dat Delft als een belangrijke plek voor quantumonderzoek wordt gezien. Met de komst van het lab van Microsoft is die positie nog een stuk sterker geworden.”