Leiden, Delft en Erasmus versterken samenwerking

Nieuws - 10 juli 2019 - Webredactie Communication

Leiden-Delft-Erasmus, de alliantie van de drie universiteiten in Zuid-Holland, wil de succesvolle samenwerking verder uitbouwen. De komende jaren zijn vier maatschappelijke thema’s richtinggevend voor het onderwijs en onderzoek in LDE-verband: Healthy, Sustainable, Digital and Inclusive Society. De vraagstukken van de metropoolregio rond Rotterdam en Den Haag zijn daarbij de inspiratiebron. 

Strategie tot 2014

De keuzes die gemaakt zijn voor de periode tot 2014, staan beschreven in de nieuwe Strategie Leiden-Delft-Erasmus Alliantie. Er staan meerdere uitbreidingen van de samenwerking gepland. In de loop van 2019 start een onderzoeksprogramma Port City and Regions Futures en een LDE Centre on Governance of Migration & Diversity. Daarnaast lopen er verkenningen naar verdere samenwerking op het gebied van Space for Science and Society en van Safety and Security.

Gezamenlijk onderwijs

Ook studenten hebben baat bij de intensivering van de samenwerking tussen de Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam. Openstelling van onderwijs voor elkaars studenten was ten dele al een feit en ook het aantal gezamenlijke opleidingen en minoren is groeiend. Het aanbod wordt verder uitgebreid met onder andere een nieuwe LDE-minor op het gebied van big data en steden.

Meer informatie

Lees meer over LDE op de website www.leiden-delft-erasmus.nl, of in de zomereditie van de LDE-nieuwsbrief, met onder meer een interview met postdoc Zhanar Abil (Bionanoscience, TU Delft). die de oorsprong van het leven bestudeert.