Nationale Wetenschapsagenda: TU Delft in vier consortia

Nieuws - 12 juni 2019 - Webredactie Communication

Bij de eerste financiering rond de Nationale Wetenschapsagenda is de TU Delft actief in vier consortia; bij twee daarvan als projectleider.

Urgent

Binnen Onderzoek op Routes door Consortia (NWA-ORC) gaan ruim 200 onderzoekers in 17 onderzoeksprojecten aan de slag met interdisciplinair onderzoek. De toegekende onderzoeken richten zich onder andere op urgente vraagstukken over gezondheid, jeugd en gedrag, klimaatverandering en leefomgeving, maar ook over digitale veiligheid en geschiedenis. Binnen de consortia is er een brede vertegenwoordiging van maatschappelijke partners: variërend van publieke partijen, zoals de Politie Academie en Rijkswaterstaat, tot organisaties zoals de Dierenbescherming en het Rode Kruis. Ook het bedrijfsleven is vertegenwoordigd, door o.a. Royal IHC, ABN Amro en Bayer.

De twee projecten die worden geleid door de TU Delft zijn: 

Optoacoustic sensor and ultrasonic microbubbles for dosimetry in proton therapy

Bestraling van tumoren met X-ray is de huidige standaard. Bestraling met protonen is nieuw en voorkomt beschadiging van omliggend weefsel. Door gebruik te maken van microbellen en een nieuwe gevoelige optisch-akoestische ontvanger kan de exacte positie en dosis van de protonenbundel worden gemonitord waardoor een optimaal resultaat bereikt kan worden.
Projectleider is prof.dr.ir. N. de Jong van de TU Delft. De andere deelnemers zijn : Erasmus Universiteit Rotterdam, TNO Den Haag, TNO Rijswijk, TNO Delft, HollandPTC, Bracco, Maastro Clinic, Maastricht University, Smart Photonics en ZonPTC.

Quantum microscopy: a new tool for future technologies

Quantumtechnologie heeft de potentie om wereldwijd industrieën en markten te transformeren. Het kunnen visualiseren van elektronen en stromen in quantumsystemen is hiervoor cruciaal. Samen met industriële partners wordt een ‘quantummicroscoop’ ontwikkeld die met een diamanten magneetveldsensor het gedrag van elektronen op de nanoschaal kan afbeelden, zowel vlakbij het absolute nulpunt als bij kamertemperatuur.
Projectleider is dr. T. van der Sar van de TU Delft. De andere deelnemers zijn: TNO Delft, Universiteit Leiden, Applied Nanolayers BV en Leiden Spin Imaging.

Meer informatie over deze twee projecten is te vinden in dit bericht: Twee TNW’ers leiden nieuwe NWA-programma’s

Naast deze twee is de TU Delft deelnemer in de volgende twee projecten.

Living on Soft Soils: Subsidence and Society

Bodemdaling in Nederland is een actueel en complex probleem in stad en poldergebieden, waarvoor toenemend aandacht bestaat. Oude oplossingen werken niet meer goed. Er wordt geïnvesteerd in het vlakdekkend meten en modelleren van de bodemdaling, en nieuwe omgangsvormen zullen worden ontwikkeld, zodat beslissingen over maatregelscenario’s zijn gebaseerd op feitelijke kennis.
Projectleider is Universiteit Utrecht. Naast de TU Delft nemen deel: Wageningen University & Research, Deltares, WEnR, TNO-GSN, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Ministerie van Binnenlandse Zaken, STOWA, HDSR, WDOD, Provincie Utrecht, Soft Soil Municipalities, Gemeente Gouda, SWECO, Tauw BV, NAM.

An Internet of Secure Things - INTERSECT

Het internet van de dingen is een van de grootste uitdagingen voor cyberveiligheid en cyber-privacy. INTERSECT pakt deze maatschappelijke en technische uitdaging aan door een volledig nieuw, fundamenteel perspectief te hanteren dat veiligheidsonderzoek (bv. ontwerp, defensie, het genereren van aanvallen) combineert met juridische en criminologische benaderingen.
Projectleider is Technische Universiteit Eindhoven. Naast de TU Delft nemen deel: Vrije Universiteit Amsterdam, Radboud Universiteit Nijmegen, Universiteit Twente, Tilburg University, Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving, Fontys Hogeschool, Hogeschool Leiden, TNO, Hogeschool van Amsterdam, BDO Advisory B.V., Brainport Development N.V., Bosch Security Systems B.V., Centric Netherlands B.V., Compumatica secure networks B.V., Consumentenbond, Fourtress BV, ICT Automatisering B.V., Ministerie van Binnenlandse Zaken, Océ-Technologies B.V., Omron Europe B.V., Oracle Nederland B.V., Koninklijke Philips N.V., Qbit Cyber Security, Secura B.V., Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, Siemens Nederland N.V., Signify Netherlands B.V., Simac Techniek N.V., SURFnet B.V., Synopsys Netherlands B.V., Technolution B.V., Verum Software Tools B.V.

Voor meer informatie, lees dit uitgebreidere bericht: Nationaal onderzoeksproject voor een veilig internet-of-things

Meer informatie

Zie het persbericht van NWO over deze toekenningen: 61 miljoen euro voor samenwerking tussen kennisinstellingen en maatschappelijke partners om urgente vraagstukken te onderzoeken  

Contact: adviseur wetenschapscommunicatie TU Delft Roy Meijer, r.e.t.meijer@tudelft.nl, 015-2781751