Reinier de Graaf ziekenhuis en TU Delft starten nieuwe leerstoel 'Technologie ter verbetering van de zorg'

Nieuws - 03 juli 2019 - Webredactie Communication

Het Reinier de Graaf ziekenhuis en de TU Delft hebben een nieuwe leerstoel ingesteld om patiëntenzorg door middel van innovatieve technologie te verbeteren. Carina Hilders, directeur van het Reinier de Graaf ziekenhuis en Tim van der Hagen, rector magnificus van de TU Delft, tekenden op 3 juli de samenwerkingsovereenkomst. Het wetenschappelijk onderzoek binnen de leerstoel richt zich op patiëntveiligheid, efficiëntie van zorgprocessen, datamanagement en logistiek. Traumachirurg en hoogleraar Maarten van der Elst bekleedt de eerste 5 jaar van de leerstoel, die is ingebed bij de <link en departments biomechanical-engineering research medical-instruments-bio-inspired-technology _blank>Sectie Medical Instruments and Bio-Inspired Technology van de TU Delft. 

Doel

Door de vergrijzing neemt de zorgvraag toe. Tegelijkertijd moeten de kosten omlaag en moet de kwaliteit van zorg worden verbeterd. Om deze uitdaging het hoofd te bieden, zet het Reinier de Graaf ziekenhuis onder meer in op zorginnovatie. Dit doet zij samen met verschillende partners zoals de Erasmus MC, het LUMC, Hogescholen en de TU Delft. Sinds 2005 doen promovendi van de TU Delft onderzoek binnen het Reinier de Graaf ziekenhuis en wordt samengewerkt binnen de afdelingen Chirurgie, Orthopedie, Klinische fysica en Neurologie. Het instellen van deze leerstoel, is een intensivering van de jarenlange samenwerking. De leerstoel streeft ernaar om op wetenschappelijke wijze bij te dragen aan het ontwikkelen, vergaren, verspreiden, en toepassen van medisch-technische kennis met als doel de zorg verder te verbeteren. 

Onderzoek

De focus van het onderzoek ligt op:  ‘Het verhogen van patiëntveiligheid door de inzet van slimme technologie; het vergroten van efficiency ten aanzien van mensen en middelen; evaluatie van nieuwe datamanagementmethodieken en het verbeteren van de logistiek door middel van work-flow studies.

Binnen de leerstoel maken klinisch technologen en biomedische ingenieurs van de TU Delft kennis met zorgprocessen. Omgekeerd leren artsen in opleiding van Reinier de Graaf over innovatieve technologie.

De eerste hoogleraar die de Reinier de Graaf-leerstoel invulling geeft is traumachirurg Maarten van der Elst. Naast zijn werk als chirurg in het ziekenhuis is hij al tien jaar betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten en PhD-trajecten binnen de TU Delft. In zijn nevenfunctie als hoogleraar zal hij wetenschappelijk onderzoek stimuleren, begeleiden en de resultaten implementeren in de zorgpraktijk.

Toekomst

In hoog tempo nemen de medisch-technologische interventies in de zorg toe. Robotisering, digitalisering en Kunstmatige Intelligentie worden steeds verder ontwikkeld. “ Het is van belang dat nieuwe zorgtechnologie van te voren goed wordt onderzocht op toegevoegde waarde.”, zegt Carina Hilders, directeur van het Reinier de Graaf ziekenhuis. “Wat heeft de patiënt er aan? Is het product veilig en maakt het de zorg niet te duur? Verbetering van zorg door technologie maakt een grotere kans om succesvol te zijn wanneer niet alleen technologen, maar ook de arts nauw bij de ontwikkeling betrokken is. Als topklinisch ziekenhuis, doen we veel aan gemeenschappelijk wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Deze leerstoel zet onze visie kracht bij. Samen leren en innoveren we om de kwaliteit van zorg niet alleen nu, maar ook in de toekomst verder te verbeteren.”

Tim van der Hagen, rector magnificus van de TU Delft:  “Met deze leerstoel wordt onze samenwerking met het Reinier de Graaf ziekenhuis verder wetenschappelijk geborgd. Het biedt uitdagende stage- en onderzoekplaatsen voor onze studenten in de bachelor en masterfase. Binnen deze samenwerking krijgen onze studenten en onderzoekers de kans om onderzoek in de complexe praktijk van de zorgprocessen te verrichten en bijvoorbeeld mede waardevolle startups in de gezondheidszorg te ontwikkelen. Ik kijk dan ook uit naar technologische innovaties die bijdragen aan het verbeteren van patiëntenzorg.”

Lees ook

Foto: v.l.n.r Prof.Theun Baller, Dean Faculty 3mE, Prof. dr. ir. Tim van der Hagen, Rector Magnificus TU Delft, Dr. Maarten van der Elst, Traumachirurg Reinier de Graaf ziekenhuis, Prof. Carina Hilders, Directeur Reinier de Graaf ziekenhuis, Dr. Andre Groenhof, Secretaris 3mE, Prof.Dr. DirkJan Veeger, Head of Department Biomechanical Engineering

Klinische Technologie

De opleiding Klinische Technologie is een samenwerking tussen de Technische Universiteit Delft (TU Delft), de Universiteit Leiden (LUMC) en de Erasmus Universiteit Rotterdam (Erasmus MC). Deze drie centra van wereldniveau werken op klinisch-technologisch gebied samen in de Medical Delta. Lees meer over de opleiding.