Snel terugtrekkende sneeuwgrens versterkt massaverlies Noord-Groenlandse ijskap

Nieuws - 05 september 2019 - Webredactie Communication

Smeltwaterafvoer van rivieren in de ablatiezone van West-Groenland in de zomer van 2019 (foto: Brice Noël)

De Groenlandse ijskap krimpt steeds sneller sinds het begin van de jaren negentig. Een aanzienlijk deel van het ijsverlies wordt veroorzaakt doordat er steeds meer smeltwater wordt gevormd dat naar de oceaan stroomt. In een publicatie in Science Advances laten onderzoekers uit Utrecht en Delft zien dat er een groot regionaal verschil bestaat: in Noord-Groenland groeit de hoeveelheid wegstromend smeltwater twee keer zo snel als in het zuiden. Het noordelijke massaverlies komt doordat de sneeuwgrens in het begin van de zomer snel terugtrekt, wat donker ijs blootlegt en de smelt extra aanjaagt.

Bekijk de Pageflow over dit onderzoek: Greenland Ice Loss > https://tudelft.pageflow.io/north-gris#222964

Meer informatie

Brice Noël, Willem Jan van de Berg, Stef Lhermitte, Michiel van den Broeke, Rapid ablation zone expansion amplifies north Greenland mass loss, https://advances.sciencemag.org/content/5/9/eaaw0123, Sciences Advances, 4 september 2019

Lees het complete persbericht op de website van de Universiteit Utrecht > https://www.uu.nl/nieuws/snel-terugtrekkende-sneeuwgrens-versterkt-massaverlies-noord-groenlandse-ijskap

Contact Stef Lhermitte: https://www.tudelft.nl/staff/s.lhermitte/ en https://twitter.com/StefLhermitte
Advsieur wetenschapscommunicatie TU Delft Roy Meijer, 015-2781751, r.e.t.meijer@tudelft.nl