TU Delft blijft groeien

Nieuws - 01 februari 2019 - Webredactie Communication

De instroom van nieuwe studenten bij de TU Delft is in het lopende collegejaar opnieuw gegroeid tegenover het voorgaande jaar. In 2018 kwamen 5.929 studenten voor het eerst aan de TU Delft studeren: 3.971 bij een bacheloropleiding (BSc), 1.748 bij een masteropleiding (MSc) en 210 in een schakelprogramma. De groei van 7% in Delft ligt iets boven de landelijke trend (5,3%). Vandaag publiceren de universiteiten de instroomcijfers van het lopende collegejaar. 

Bachelors
De groei van de instroom bij de TU Delft bestaat vooral uit bachelors (+13% tegenover 2017). De groei bij de BSc is grotendeels toe te schrijven aan internationale studenten, met name uit Europese landen (EER). Het aantal vrouwen (31%) stijgt licht, na een kleine daling vorig jaar.

Richting 25.000
Het totale aantal studenten aan de TU Delft bedraagt nu 24.703, 1.246 meer dan vorig jaar. Een vijfde van de studenten is internationaal. 13.081 studenten volgen een bacheloropleiding, 11.151 zijn masterstudenten en 471 schakelstudenten. “In de voorbije 10 jaar is de studentenpopulatie met 63 procent gestegen en in 15 jaar is het zelfs ongeveer verdubbeld. Dat is goed voor de samenleving, die vraagt om ingenieurs, maar de financiering vanuit de overheid blijft al 10 jaar achter”, stelt Tim van der Hagen. “De groei zet onze docenten enorm onder druk, de rek is er helemaal uit.”

Grote stijgers
Bij de instroom is vooral Computer Science and Engineering gegroeid (+127%). Ook vorig jaar groeide de instroom er fors, met zowel Nederlandse (VWO) als internationale studenten. Andere grote stijgers zijn Technische Bestuurskunde (+24%), Technische Wiskunde (+15%), Life Science & Technology (+13%), Technische Natuurkunde (+11%) en Civiele Techniek (+10%). De belangstelling voor Technische Aardwetenschappen TA(-41%) en Elektrotechniek (-16%) loopt terug.

Diploma’s
Er werden 2.473 bachelordiploma’s uitgereikt, een stijging van 9% t.o.v. het vorige collegejaar, en 3.357 masterdiploma’s, een stijging van 7%.