TU Delft publiceert visie op Climate Action

Nieuws - 10 april 2019 - Webredactie Communication

Het klimaat verandert en met dat gegeven moeten we iets doen. Wat de TU wil bijdragen staat in een stuk dat de universiteit vandaag online heeft gezet.

Discussie

Er is een politieke en publieke discussie over de Nederlandse klimaatplannen op gang gekomen. De discussie over deze vragen is weliswaar een politieke discussie, maar zal het meeste opleveren wanneer die is gebaseerd op feiten en kennis, en als daarbij rekening wordt gehouden met de belangrijke maatschappelijke en ethische kwesties met betrekking tot verantwoordelijkheid en rechtvaardigheid.

Drie pijlers

TU Delft wil een wetenschappelijke onderbouwing bieden voor de discussie over klimaatplannen. In het document schetst de TU Delft haar standpunt over klimaatwetenschap (met meten en modelleren inzichtelijk maken wat er met het klimaat gebeurt), en de mogelijkheden voor mitigatie (wat kunnen we (nog) doen om klimaatverandering tegen te gaan?) en adaptatie (wat kunnen we doen om ons aan te passen aan een veranderend klimaat?).

Climate Action programma

In de 177e Dies Natalis-viering op 11 januari dit jaar heeft de TU Delft Climate Action als leidend thema gekozen. Dit document bouwt voort op het symposium in de ochtend, en de ceremonie in de middag, en dient daarbij tegelijk als opmaat voor een TU Delft Climate Action programma. Dit programma is het resultaat van een voortdurende gezamenlijk inspanning van alle Delftse  wetenschappers die direct of indirect betrokken zijn bij het technisch wetenschappelijk onderzoek van klimaatverandering.

Meer informatie

Het document is te vinden op www.tudelft.nl/climateposition, en tevens bijgevoegd als pdf.

Contact: adviseur wetenschapscommunicatie TU Delft Roy Meijer, 015-2781751, r.e.t.meijer@tudelft.nl