TU Delft werkt mee aan aardgasvrije gebouwde omgeving

Nieuws - 16 december 2019 - Webredactie Communication

Het consortium WarmingUp, het nieuwe warmtecollectief dat streeft naar een snellere realisatie van kosteneffectieve en duurzame warmtenetten, ontvangt 9,3 miljoen euro subsidie in het kader van het Meerjarige Missie-gedreven Innovatieprogramma (MMIP) van RVO. Onder leiding van TNO slaat de TU Delft samen met diverse partijen de handen ineen op het gebied van betaalbare en duurzame warmte. De samenwerkingspartners investeren zelf 9,5 miljoen euro in het onderzoeksprogramma. 

WarmingUp
Nederland staat voor een grote opgave. Als onderdeel van het Klimaatakkoord wordt de gebouwde omgeving aardgasvrij gemaakt. Het doel van WarmingUP is de ontwikkeling van collectieve warmtesystemen die betaalbaar, duurzaam, betrouwbaar, praktisch uitvoerbaar en maatschappelijk aanvaardbaar zijn. Met nieuwe kennis kunnen duurzame warmtebronnen met verschillende niveaus van temperatuur en volumes slim gecombineerd worden en grootschalige warmteopslagsystemen gerealiseerd worden. Binnen de TU Delft werken onderzoekers van de faculteiten 3mE en CiTG mee aan het initiatief. 

Aansturing van warmtenetten
Ivo Pothof, onderzoeker bij de afdeling Process & Energy, leidt in samenwerking met Tamas Keviczky het onderzoek op het gebied van effectieve aansturing van huidige en toekomstige warmtenetten. Dit is van belang voor de beheersing van kosten, maximale inzet van duurzame bronnen en leveringszekerheid. Daarnaast richt het onderzoek zich op het gebruik van Artificial Intelligence voor toekomstige warmtenetten.

Seismische activiteit 
Door het gebruik van geothermische putten is het risico op seismische activiteit in de ondergrond een zorg die de maatschappelijke licence-to-operate in de weg kan staan. Een team onder leiding van onderzoeker Phil Vardon gaat binnen het nieuwe onderzoekscollectief onderzoek doen naar de ontwikkeling van geïntegreerde seismische en elektromagnetische monitoringtechnieken die geschikt zijn voor gebruik in de gebouwde omgeving. Een tweede onderzoeksproject richt zich daarom op het optimaliseren van het ontwerp van ondergrondse warmteopslag-systemen.

Lees het persbericht van TNO over WarmingUp.