Veni’s voor twaalf Delftse wetenschappers

Nieuws - 16 juli 2019 - Webredactie Communication

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft deze week aan twaalf Delftse wetenschappers de Veni-beurzen van maximaal 250.000 euro toegekend. De Veni biedt aan veelbelovende jonge wetenschappers de mogelijkheid om gedurende drie jaar hun eigen ideeën verder te ontwikkelen.

De Veni’s zijn toegekend aan:

Casper Bach Poulsen (Software Technology)
Composable en Safe-by-Construction programmeren van taaldefinities
Getypeerde talen zijn essentiële hulpmiddelen voor het ontwikkelen van robuuste software omdat ze automatisch de afwezigheid van bepaalde fouten garanderen. Maar de complexiteit van het definiëren en het samenstellen van getypeerde talen hindert taalvernieuwing en -verbetering. Dit onderzoeksproject zal deze complexiteit verminderen.

Paola De Magistris (Bionanoscience)
The great escape
Genetic information is transcribed from DNA to RNA molecules, that exit from the cell nucleus to produce proteins. Scientists will unravel the mechanism of this crucial exit process by creating a minimalistic system mimicking export through the nuclear pores. This will potentially open new paths to study transport-related diseases.  
Meer informatie.

Giulia Giordano (Delft Center for Systems and Control)
Niet-lineaire onderling gekoppelde systemen: een structurele aanpak
Onderling gekoppelde dynamische systemen zijn overal aanwezig. Hun gedrag voorspellen is belangrijk, maar moeilijk zonder hun parameters te kennen. Dit project ontwikkelt een nieuwe structurele benadering om, enkel met systeemstructuurkennis, het gedrag van hele klassen van dergelijke systemen te voorspellen.

Michele Laureni (Environmental Biotechnology)
Microbiële N2O-respiratie tegen klimaatverandering
N2O is een krachtig broeikasgas, 300 keer sterker dan CO2. Denitrificatie is de enige bekende microbiële route die N2O kan omzetten naar onschadelijk N2. Dit project omvat een multidisciplinaire aanpak ter bevordering van ons fundamenteel begrip van de principes van denitrificatie als een middel om de N2O-uitstoot tegen te gaan.
Meer informatie.

Zoë Robaey (Biotechnology and Society)             
Juist handelen, zonder alle kennis te bezitten
In de biotechnologie zijn innovaties met levende organismen nooit volledig beheersbaar. Dat maakt verantwoordelijk innoveren uitdagend. Hoe kunnen professionals verantwoordelijk handelen, zelfs wanneer zij niet alle kennis bezitten? Mijn onderzoek presenteert een raamwerk om eigenschappen te ontwikkelen om juist te handelen in deze situaties.
Meer informatie.

Masoud Babaie (Microelectronics)
Energiezuinige, mm-formaat radiofrequentiezendontvangers voor Internet-der-dingen toepassingen (PaTRIOT)
Miniaturisatie van draadloze implanteerbare medische apparaten tot sub-mm-dimensies kan een cruciale rol spelen in onze gezondheidszorg. De grootte van de huidige apparaten wordt nu nog beperkt door off-chip kristaloscillatoren. Dit voorstel introduceert een nieuwe digitaal-intensieve oplossing om die barrière te doorbreken en volledig geïntegreerde en implanteerbare radio's mogelijk te maken.

Miguel Bessa (Materials Science and Engineering)
Duurzame kunststoffen van kunstmatige intelligentie
Idealiter zouden afgedankte plastic producten worden gescheiden en gerecycled in zuivere kunststoffen voor hergebruik in nieuwe producten. In werkelijkheid zijn gerecycleerde kunststoffen een mengsel van verschillende kunststoffen met laagwaardige eigenschappen. Dit onderzoek gebruikt kunstmatige intelligentie om deze mengsels te karakteriseren en te ontwerpen om zo nog betere prestaties te bereiken.

Thomas Burdyny (Materials for Energy Conversion and Storage)
Een revolutie teweegbrengen met koolstof: het ontwerpen van commerciële CO2-elektrolyse-apparaten
Onze huidige energie-infrastructuur en economie vereist een versnelde overgang van fossiele brandstoffen naar milieuvriendelijke alternatieven. Duurzame elektriciteitsbronnen zijn een nuttige start in deze revolutie, maar kunnen vele brandstoffen en chemicaliën niet direct vervangen. Hiervoor zullen onderzoekers efficiënte systemen ontwerpen die elektriciteit gebruiken om CO2 direct in chemicaliën om te zetten.
Meer informatie.

Anne-Catherine Dieudonné (Engineering Geology)
Het zelf-herstellend vermogen van klei
Klei heeft een superkracht: zoals wonden helen, kunnen scheuren in klei op natuurlijke wijze weer sluiten. De onderzoeker bestudeert de fundamentele mechanismen van dit zelf-herstellend vermogen van klei om zo betere voorspellingen van de lange-termijn stabiliteit van geotechnische constructies (zoals depots van radioactief afval, dijken en stortplaatsen) te kunnen doen.

Mark van de Ruit (Biomechatronics & Human-Machine Control)
Hoe regelt het zenuwstelsel onze reflexen tijdens beweging?
We gebruiken onze reflexen continu om optimaal te kunnen bewegen en met eventuele verstoringen om te gaan. Maar hoe regelt het centraal zenuwstelsel die reflexen? Onderzoekers vervangen de ouderwetse reflexhamer met nieuwe, kwantitatieve meetmethoden om bij te dragen aan betere kennis en diagnose van bewegingsstoornissen, bijvoorbeeld na een beroerte.

Feijia Yin (Flight Performance and Propulsion)
Vlieg groen: de klimaatvriendelijke voortstuwingstechnologie in de toekomst
Terwijl alternatieve brandstoffen en geëlektrificeerde voortstuwing in aanmerking worden genomen voor duurzame luchtvaart, blijft de daaropvolgende klimaatimpact dubbelzinnig, aangezien CO2 minder dan 50% van de totale stralingsbelasting voor de luchtvaart uitmaakt. De echte klimaatimpact van de bovengenoemde technologieën zal worden geëvalueerd, inclusief de gecombineerde effecten van CO2 en niet-CO2.

Frederik Zietzschmann (Sanitary Engineering)
Problematische waterverontreinigende stoffen verwijderen
Nieuwe watervervuilende, industriële of farmaceutische residuen zijn in toenemende mate weerbarstig tegen afbraak en verwijdering. De onderzoeker zal daarvoor nieuwe materialen en processen ontwikkelen, om de waterkwaliteit voor het milieu en de menselijke gezondheid te beschermen.