Herziening Fitness

Nieuws - 13 augustus 2019 - Communication

Om te blijven werken aan een toekomstbestendige Fitness staat visievorming en ontwikkeling van een meerjarenbeleid voor de Fitness momenteel hoog op de agenda van X. Ten behoeve hiervan wordt o.a. gekeken naar campusontwikkelingen, trends op het gebied van fitness, gebruikerswensen- en behoeften en best practices. Daarnaast is het noodzakelijk om ook op korte termijn een aantal veranderingen door te voeren in de huidige opzet van de Fitness.

Derhalve zal per start academisch jaar de situatie in de Fitness er net even anders uit zien qua materiaal, indeling en mogelijkheden. Grootste aanleiding hiervoor is de beperkte draagkracht van de 1e verdieping. De rubberen vloer is hiervoor geen oplossing, wat momenteel resulteert in een onveilige situatie op de 1e verdieping van de Fitness.  Het gevolg hiervan is dat het gebruik van zware gewichten op deze vloer op zeer korte termijn dient te worden beëindigd.

Dit, in combinatie met de feedback uit het klanttevredenheidsonderzoek van 2019 – met name gericht op de beperkte capaciteit van de ruimte en de toegankelijkheid van de 1e verdieping – heeft geresulteerd in een herinrichting van de Fitness. Deze herinrichting zal (deels) plaatsvinden voor aanvang academisch jaar 2019-2020.

Wat houdt de herziening in?
De 1e verdieping zal in de nieuwe situatie meer gericht zijn op cardio; onder andere roeiapparaten en fietsen  zullen naar boven worden verplaatst. De platforms, benchpresses, squat racks en dumbbellbanken- en rekken worden naar beneden verplaatst.

De huidige ruimte ‘ Strength’ zal ingezet gaan worden voor de zwaardere krachtsportoefeningen.
Om dit te kunnen realiseren dient er toezicht in de ruimte te zijn tijdens openingstijden van de Fitness. Momenteel wordt druk gekeken, o.a. met verenigingen, naar de gewenste en haalbare bezetting van deze ruimte, mede in relatie tot de huidige verenigingsuren in de ruimte. Tot deze bezetting rond is zal het huidige krachtsportaanbod in de Fitness in de breedte gelijk blijven. Met de openstelling van Strength, zal het zwaardere krachtsportaanbod volledig overgeheveld worden.

Uitzondering op bovenstaande zijn de deadlift platforms, welke oefeningen faciliteren die onderdeel uitmaken van trainingsprogramma’s die niet volledig in Strength kunnen worden uitgevoerd. Het feit dat de deadlift zo’n centrale rol inneemt in de diverse trainingsprogramma’s maakt dat er voor is gekozen dit te faciliteren in de Fitness d.m.v. het aanbrengen van een dempende vloer.

Wanneer gebeurt wat?
Deze week zullen er aanpassingen in de Fitness worden uitgevoerd om in een tijdelijke oplossing te voorzien voor de beperkingen aan de constructie. Streven hierbij is uiteraard het beperken van de overlast voor gebruikers. Er  zal enige hinder zijn, maar vrijwel alle apparaten zullen gewoon beschikbaar zijn. Op 16 augustus is de grootste overlast en blijven enkel de beginners machines zone, treadmills, stairmasters, crosstrainers en de Synrgy area beschikbaar, maar de rest van de Fitness zal buiten gebruik zijn en er kan overlast zijn van de werkzaamheden.

 Verder zal zoals gezegd het huidige krachtsportaanbod in de Fitness in de breedte gelijk blijven, tot de volledige openstelling van Strength gereed is. Het streven hiervoor is uiteraard zo snel mogelijk, maar uiterlijk 1 november 2019.

Consequenties voor de gebruiker

  • Deze week zal er beperkt hinder worden ondervonden vanwege de werkzaamheden in de Fitness.
  • Voor gebruik van Strength zal geen Fitnesssupplement vereist zijn. Je kunt hier dus gewoon terecht met je X-abonnement. Omdat de bezetting van Strength nog niet gereed is per start academisch jaar, adviseren we gebruikers die enkel krachtsport beoefenen, een 3-mnd Fitnesssupplement aan te schaffen. Met dit supplement kunnen zij tot volledige openstelling van Strength krachtsport blijven beoefenen in de Fitness.
  • Op alle 3-mnd Fitnesssupplementen (voor iedereen beschikbaar) die aangekocht worden tot 1 oktober, is een gereduceerd tarief van toepassing. Korting bedraagt 25%.
  • Bij volledige openstelling van Strength zal al het zware krachtsportaanbod daar gaan   plaatsvinden.


Fitness middellange termijn

Parallel aan dit traject loopt voor de Fitness een traject gericht op visievorming en ontwikkeling van een meerjarenbeleid. Ten behoeve van dit traject wordt o.a. gekeken naar campusontwikkelingen, trends op het gebied van fitness, gebruikerswensen- en behoeften en best practices.