Openstelling krachtruimte Strength

Nieuws - 01 november 2019 - Communication

Per aanstaande maandag 4 november wordt de krachtruimte van X, Strength, opengesteld voor alle gebruikers die in het bezit zijn van een X-abonnement. Hiermee wordt de capaciteit voor krachtsporters uitgebreid. Voorheen was deze ruimte alleen toegankelijk voor de krachttraining van verenigingen. Aanleiding voor de openstelling is onder andere de feedback uit het klanttevredenheidsonderzoek van 2019; hieruit bleek dat de capaciteit van de voor onder andere krachtsporters in de Fitness te beperkt werd bevonden.

Om de openstelling van Strength te kunnen realiseren is er in de afgelopen periode gekeken naar de gewenste en haalbare bezetting van deze ruimte, mede in relatie tot de huidige verenigingsuren. In onderstaand rooster is terug te zien wanneer de ruimte door welke gebruikersgroepen gebruikt kan worden. 

In de komende periode wordt de inrichting en het gebruik van Strength bovendien gemonitord, en wordt deze na evaluatie aangepast waar nodig.

Wat houdt de openstelling in?

 • Vanaf aanstaande maandag vindt het zware krachtsportaanbod plaats in Strength.
 • Om gebruik te maken van Strength heb je alleen een X-abonnement nodig, geen Fitness-supplement. De korting van 25% op de 3-mnd Fitnesssupplementen vervalt.
 • Strength is te gebruiken binnen de openingstijden van X. Bekijk het rooster hieronder wanneer je terecht kunt.
 • Omwille van veiligheidsredenen is de ruimte alleen te gebruiken door X-abonneehouders die ervaring hebben met zware krachttraining en dit graag zelfstandig uitoefenen. Er is geen instructeur aanwezig om een trainingsschema te maken.
 • De huidige inrichting van de Fitness wijzigt niet*. Daarmee blijft het krachtsportaanbod in de Fitness gelijk.

*Met de aanvang van het academisch jaar is de inrichting van de Fitness gewijzigd. Een groot deel van de zware krachttrainingsapparatuur is verhuisd en de indeling is aangepast. Het deel van de zware krachttrainingsapparatuur dat in de Fitness is blijven staan, is bedoeld voor reguliere routines, niet voor zware krachttraining. Zie het voor meer informatie het nieuwsbericht: https://www.tudelft.nl/2019/x/herziening-fitness/.

Richtlijnen & Gebruik Strength

 • Je dient ten alle tijden in het bezit te zijn van een X-abonnement om gebruik te kunnen maken van de faciliteiten.
 • Uitsluitend geoefende gebruikers kunnen gebruik maken van de ruimte.
 • Indien de ruimte is afgesloten, kan deze in gebruik worden genomen door ten minste twee personen omwille van veiligheidsredenen. De sleutel kan worden opgehaald bij de Hosts in de entreehal op vertoon van een X-abonnement. Sluit na afloop de ruimte weer af en breng de sleutel weer terug naar de Hosts.
 • Indien de ruimte open is, kan er worden getraind mits de capaciteit niet wordt overschreden. Deze is vastgesteld op 20 personen, waarvan er 16 personen tegelijkertijd kunnen trainen.
 • Indien de ruimte is gereserveerd voor besloten training, dan is vrij trainen niet mogelijk.

Materialen

 • Materialen dienen in Strength te blijven. Het verplaatsen van de materialen en het gebruik hiervan in andere ruimten is niet toegestaan.  
 • Laat de ruimte achter zoals je hem aantrof. Je mag materialen gebruiken voor krachttraining, mits je ze na gebruik weer op de juiste plek terugzet of opbergt.
 • Indien materialen kapot zijn, onderdelen missen of zijn zoekgeraakt, maak dan een vermelding bij de Hosts in de entreehal.