Veilig verkeer door data-driven onderzoek

Nieuws - 10 februari 2020 - Webredactie 3mE

Het onderzoeksprogramma ‘Towards Safe Mobility for All: A Data-Driven Approach’ is door NWO gehonoreerd voor interdisciplinair onderzoek naar menselijk gedrag bij transities. De penvoerder is Joost de Winter, onderzoeker bij de afdeling Cognitive Robotics, en expert op het gebied van human-machine interaction en autorijden. Dit gehonoreerde project onderzoekt hoe sensordata gebruikt kunnen worden voor het geven van kortetermijn- en langetermijn-feedback aan jonge, oudere, en professionele bestuurders. Het doel is de dataverwerkingsalgoritmen te verbeteren om een transitie te bewerkstelligen naar veilig verkeer voor iedereen. NWO heeft in totaal twaalf voorstellen gehonoreerd. De TU Delft doet mee aan in totaal acht van de twaalf consortia, en is van vier daarvan penvoerder. 

Joost de Winter
“We are happy to have secured this grant in the new NWO call ‘Transitions and Behaviour’. Together with a team of enthusiastic partners and co-applicant Dr. Dick de Waard from the University of Groningen we hope to make a positive contribution to road safety and mobility.”

Financiering voor onderzoek binnen 'Transities en gedrag’
De Nederlandse samenleving staat voor een groot aantal opgaven, onder meer op het gebied van mobiliteit, klimaatverandering, gezondheidszorg en duurzame energie. Bij de behandeling van deze transitievraagstukken is het van belang een evenwicht te vinden tussen technologie en maatschappij. In de onderzoeksprojecten van het programma Transities en gedrag werken onderzoekers in exacte en gedragswetenschappen nauw samen met partners uit het bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties. De onderzoeken richten zich op hoe gedrag(sverandering) de benodigde transities mogelijk maakt en versnelt. De meeste projecten hebben een looptijd van vijf jaar.

Lees meer over alle projecten: TU Delft goed vertegenwoordigd binnen NWO-programma 'Transities en gedrag'