TU Delft ontvangt 6 miljoen euro voor slimmer en groener transport over water

Nieuws - 11 maart 2020 - Webredactie 3mE

NWO kent bijna 6 miljoen euro toe aan negen aanvragen binnen het programma ‘De Blauwe Route’ van de Topsector Water & Maritiem. Vijf van de negen toekenningen gaan naar de TU Delft, afdeling Maritime and Transport Technology. Binnen de ‘Blauwe Route’ werken maritieme onderzoekers in samenwerking met andere disciplines zoals robotica, meet –regeltechniek en stromingsleer aan innovatief onderzoek dat zich richt op slimmere logistiek op en rondom het water door gebruik te maken van efficiëntere en snellere informatieverzameling en –verwerking, waarbij het behoud en bescherming van het water voorop staat. De vijf projectleiders zijn Jeroen Pruijn, Bilge Atasoy, Austin Kana, Ido Akkerman en Rudy Helmons.

De vijf projecten zijn:

Projectleider: Dr. Ir. Jeroen Pruijn, Ship Design, Production and Operations

Robuuste, effectieve en adaptieve scheepsontwerpen voor onzekere toekomstpaden (READINESS)

De visie realiseren van ‘Water als blauwe weg’ creëert enorme uitdagingen binnen de energie- en automatisering transities. Schepen die nu ontworpen worden, varen na deze transities nog steeds rond en hebben aanpassingen aan de scheeps- en systeeminrichtingen nodig om inzetbaar te blijven. READINESS ontwikkelt innovatieve methoden die het scheepsontwerpproces verbeteren. Het project vermindert de impact en kosten van onzekere toekomstige aanpassingen aan de controle van systemen, de inrichting van het algemeen plan en de routering van pijpen en kabels. De ontwikkelde methoden zullen de maritieme sector helpen bij de overgang van de huidige schepen naar autonome emissievrije schepen.

Duurzame transport en logistiek over water: elektrificatie, automatisering en optimalisatie (TRiLOGy)

TRiLOGy wil het potentieel van autonome en elektrische schepen inzetten voor meer veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid van transport en logistiek over stedelijke waterwegen. Hiervoor onderzoekt het project methodes voor vlootbeheer en autonoom varen vanuit een geïntegreerd perspectief. Twee belangrijke casestudies staan centraal: stadslogistiek voor transport van bouwmaterialen en mobiliteit op aanvraag met watertaxi's. De voorgestelde methodes worden geëvalueerd met behulp van hoog realistische simulatiemodellen en praktijkexperimenten.

Projectleider: Dr. Bilge Atasoy, Transport Engineering and Logistics
Projectleider: Dr. Austin Kana, Ship Design, Production and Operations

Multi-fidelity Probabilistic Design Framework for Complex Marine Structures

Potentiële vooruitgang in het leven op het water, benutting van de kracht van de oceanen en de zeeën veilig doorkruisen zijn unieke uitdagingen die kunnen leiden tot grote innovaties. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze systemen en drijvende steden veilig zijn voor zowel het huidige gebruik als voor een toekomstig zeeklimaat? Dit onderzoeksproject richt zich op nieuwe ontwerptechnieken voor complexe mariene systemen om ervoor te zorgen dat deze innovatieve systemen betrouwbaar en robuust zijn. Met dergelijke technieken kunnen creatieve ontwerpoplossingen worden ontwikkeld om de uitdagingen van het leven en reizen op zee aan te gaan.

Lift control for hydrofoil craft

Draagvleugelboten zijn snel en comfortabel en hebben daarmee een enorme potentie voor personenvervoer. Echter, het systeem om de hoogte te regelen is complex en gevoelig, wat leidt tot hoge aanschaf- en gebruikskosten. Dit project zoekt naar simpele en robuuste manieren om de lift te manipuleren en de hoogte te reguleren. Idealiter is dit passief en zonder bewegende onderdelen. Als mogelijk passief systeem zullen we het gebruik van veren en dempers overwegen, vergelijkbaar met die van een auto. Ook evalueren we alternatieve liftactuatoren met een combinatie van experimenten en computersimulaties.

Projectleider: Dr. Ir. Ido Akkerman, Ship Hydromechanics & Structures
Projectleider: Dr. Ir. Rudy Helmons, Offshore and Dredging Engineering

Minimized PLUME dispersion through natural FLOCculation (PLUMEFLOC)

Wanneer we de zeebodem afgraven voor grondstoffen ontstaan er stofwolken. Als de bodem bestaat uit fijne korreltjes kunnen deze stofwolken soms wel tientallen kilometers ver komen. Door de aanwezigheid van klei en biologisch materiaal kunnen de korreltjes aan elkaar gaan kleven en daardoor sneller bezinken. Met behulp van experimenten gaan we onderzoeken hoe de korrels het beste kunnen samenklonteren, hoe dit te meten en hoe dit het gedrag van de stofwolk beïnvloedt. Dit geeft de industrie, beleidsmakers, milieu-organisaties en andere belanghebbenden een zo goed mogelijk beeld ervan hoe deze stofwolken zich gedragen.

NWO en de Topsector Water & Maritiem

Het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen heeft in totaal tien aanvragen toegekend binnen de Topsector Water & Maritiem: negen in het programma Topsector Water & Maritiem: Blauwe route, en daarnaast één additionele aanvraag in het programma Living labs in the Dutch Delta. De projecten gaan onder meer over stofwolken op de zeebodem, psychofarmaca in het water, havenslib, draagvleugelboten, digitale dijken en zandsuppletie bij Ameland. Het programma financiert innovatief onderzoek dat water als middel gebruikt voor de ontwikkeling van een duurzaam Nederland. Door het beter begrijpen, benutten en beschermen van het water, de zeeën en oceanen wil de Blauwe route maatschappelijke, economische en ecologische uitdagingen combineren door in te zetten op ‘Leven met het water’. Het programma is gericht op vier thema’s: Leven in de Delta, Water als bron, Water als blauwe weg, en Leven op het water.

Lees het hele bericht van NWO: “Tien nieuwe projecten binnen Topsector Water & Maritiem”

/* */