Brandstichting delicten oplossen met behulp van Artificial Intelligence

Nieuws - 30 november 2020 - Webredactie 3mE

Bij brandstichting worden vaak brandbare vloeistoffen zoals benzine gebruikt om de brand op gang te krijgen. Een onderzoek naar de toedracht is soms lastig doordat andere sporen zoals vingerafdrukken of DNA-materiaal vernietigd kunnen zijn. Het vergelijken van de samenstelling van de gebruikte benzine kan een link leggen tussen de brand en een verdachte.

Het vergelijken van de samenstelling van de benzine is complex omdat de samenstelling van benzine verandert, onder andere als gevolg van  verdamping. In samenwerking met het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) ontwikkelden Thijs Vlugt, Mahinder Ramdin en Otto Moultos, onderzoekers bij de afdeling Process & Energy, met behulp van Artificial Intelligence een nieuwe methode die ingezet kan worden bij het oplossen van brandstichting delicten Deze methode bestaat uit een combinatie van Artifical Intelligence (Machine Learning) met thermodynamica, quantum mechanica en procesmodellering. Door middel van deze methode kan de oorspronkelijke samenstelling van een (niet-ingedampte) benzine bepaald worden uit de samenstelling van verdampte benzine. Hierdoor wordt het makkelijker om een aangetroffen monster bij een verdachte direct te vergelijken met een monster van de plaats delict. De resultaten zijn deze week gepubliceerd in Nature Scientific Reports.

Artificial intelligence and thermodynamics help solving arson cases

S. Korver, E. Schouten, O.A. Moultos, P. Vergeer, M.M.P. Grutters, L.J.C. Peschier, T.J.H. Vlugt, M. Ramdin
Nature Scientific Reports, 2020, 10, 20502. https://doi.org/10.1038/s41598-020-77516-x

Prof.dr.ir. T.J.H. Vlugt

Dr.ir. M. Ramdin