TU Delft stelt 16 vacatures open voor Universitair Docenten in AI (-gerelateerd) onderzoek

Nieuws - 29 juli 2020

De TU Delft heeft aangekondigd 16 getalenteerde onderzoekers te werven om deel uit te maken van een florerende Artificial Intelligence (AI) gemeenschap die de kruisbestuiving tussen talenten met verschillende expertise en disciplines bevordert. De functies zijn gericht op zowel AI-experts als op degenen die AI willen toepassen in hun Science, Technology, Engineering of Design vakgebied.

Werken vanuit de TU Delft AI-Labs

De nieuwe en huidige onderzoekers zullen hun krachten bundelen in het zogenaamde ‘TU Delft AI-Labs’ programma. AI, data en digitalisatie spelen in toenemende mate een essentiële rol in het oplossen van grote wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken. In een TU Delft AI-lab leiden experts in 'the fundamentals of AI technology' samen met experts in 'AI challenges' een gedeeld lab. De TU Delft richt in totaal 24 TU Delft AI-Labs op waar 48 Tenure Trackers en 96 PhD kandidaten de kans krijgen om de grenzen van de wetenschap te verleggen met AI. Elk team wordt gedreven door onderzoeksvragen die voortkomen uit de huidige en meest dringende wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen en dragen bij aan de ontwikkeling en uitvoering van domeinspecifiek onderwijs.

De TU Delft is trots op de vrijheid die academici hebben om zichzelf uit te dagen en te ontwikkelen in een internationale, multidisciplinaire en collaboratieve gemeenschap en kijkt er naar uit om de 16 nieuwe universitair docenten te verwelkomen om de mogelijkheden van AI (gerelateerd) onderzoek verder te verkennen. Alle vacatures zijn toegankelijk via www.tudelft.nl/careers/ai.

Over AI, Data en Digitalisatie aan de TU Delft

Aan de TU Delft blinken we uit in zowel fundamentele als toegepaste disciplines, die de basis vormen voor gedeeld onderzoek naar wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen. Het TU Delft AI Initiative verenigt en versterkt de AI-, data- en digitalisatie ontwikkelingen aan de TU Delft. Dit programma fungeert als een katalysator voor onderzoek, onderwijs en samenwerkingsverbanden in en met AI, data en digitalisatie. Wij geloven sterk in het combineren van fundamenteel en toegepast onderzoek, wat onderstreept wordt door onze nieuw opgerichte TU Delft AI-Labs. Gezamenlijk onderzoek en het opleiden van de toekomstige generatie digitale professionals vormen de pijlers van ons programma.

Meer informatie over het TU Delft AI Initiative is hier te vinden.