Aanpassen van monumentale massieve bakstenen gevels

Nieuws - 30 januari 2020 - Communication BK

Van monumentale gebouwen is het vaak lastig in te schatten wat het bouwfysische gedrag van de gebouwschil is. Terwijl aanpassingen van bijvoorbeeld monumentale massieve bakstenen gevels van woonhuizen wel de gewenste energiebesparingen kunnen opleveren. Onderzoekers van de faculteit Bouwkunde ontvingen € 400.000,- om de nodige kennis over de gevels te ontwikkelen.

Veel eigenaar-bewoners van monumentale woningen zijn bereid om te investeren in het optimaliseren van de gevel. Vaak gaat er namelijk veel energie verloren door de historische gebouwschil. Daarmee is dit één van de eerstaangewezen gebouwonderdelen die in aanmerking komen voor interventies. 

Het blijkt echter lastig om het bouwfysisch gedrag van deze historische gebouwschil goed in te schatten. Als gevolg hiervan is ook het uiteindelijke bouwfysisch gedrag van de gebouwschil na interventie moeilijk te voorspellen. Diverse internationale studies, metingen, proefberekeningen, modellen en materiaalonderzoeken laten zien dat het gedrag van massieve, historische baksteengevels anders is dan met de huidige methoden voor nieuwbouwconstructies kan worden bepaald of voorspeld.

Dit onderzoeksproject richt zich op de – van nieuwbouw afwijkende – parameters die van invloed zijn op het bouwfysisch gedrag van monumentale massieve bakstenen (woonhuis)gevels. Wanneer deze parameters en hun afhankelijkheden beter begrepen worden, kan er gerichter en met minder risico voor behoud van de cultuurhistorische waarden worden geïntervenieerd. Om inzicht te krijgen in het bouwfysisch gedrag zullen metingen in praktijksituaties worden gecombineerd met materiaalonderzoek in het laboratorium, computersimulatie en verificatie.

De uitkomsten van het onderzoek worden dusdanig gepresenteerd dat deze inzichtelijk zijn voor (particuliere) monumenteigenaren. Zo kan de kennis worden toegepast door bouwkundig adviseurs zonder specifieke bouwfysische achtergrond. Zo leidt begrip van het bestaande tot de juiste afwegingen voor het doen van interventies in de gevel.

Dit vierjarige project valt onder de paraplu van MonumentenKennis en wordt gesubsidieerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het programma Erfgoed en Duurzaamheid van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Het programma van Monumentenkennis staat voor het behouden, ontwikkelen en overdragen van kennis ten behoeve van de instandhouding van gebouwd erfgoed door het bundelen van expertise en onderzoekscapaciteit van de betrokken partijen. Binnen dit kader werken onderzoekers van Heritage & Architecture en Environmental & Computational Design van de faculteit Bouwkunde samen met collega’s van Bouwfysica van de KU Leuven, RCE en TNO. 

Meer informatie

Neem voor meer informatie over het project contact op met Wido Quist.