Circulair renoveren

Nieuws - 12 maart 2020 - Communication BK

Hoe kan de energietransitie worden verbonden met het creëren van een circulaire economie? Het gebruik van een circulaire renovatiecomponent voor het energie-efficiënter maken van woningen biedt een gecombineerd antwoord op de twee uitdagingen. De TU Delft ontwikkelt daarom samen met het AMS-instituut, Dura Vermeer, woningbouwvereniging Ymere de Circulaire Renovatieschil. Studenten van de Hogeschool Rotterdam maakten de eerste prototypes om verschillende materialen en montagetechnieken te testen.

Een circulaire economie heeft als doel om minder materiaal te gebruiken, componenten en materialen langer te gebruiken en grondstofkringlopen te sluiten. Daarnaast moeten veel woningen in Nederland energiezuiniger worden gemaakt. Dit gebeurt vaak door de gevel te isoleren, waardoor veel extra materiaal nodig is. Het onderzoeksproject 'REHAB' richt zich op de ontwikkeling van circulaire bouwcomponenten voor de renovatie van woningen, waarbij beide uitdagingen in één keer worden aangegaan. De TU Delft, het AMS Institute, Ymere en Dura Vermeer ontwikkelen daarom de Circulaire Renovatieschil.

Het onderzoek onderscheidt vijf varianten voor de Circulaire Renovatieschil:

  • Constructie uit duurzame en biologisch afbreekbare materialen;
  • Constructies uit hergebruikte materialen;
  • Constructies uit gerecyclede materialen;
  • Constructie van hoogwaardige bouwproducten met eenvoudige demontage en remontage, waardoor de bouwproducten gemakkelijk zijn te hergebruiken;
  • Constructie van een modulaire gevel, gemaakt van bouwstenen, waardoor het gevelelement gemakkelijk aan te passen en te hergebruiken is. 

Prototypes

Studenten van de Hogeschool Rotterdam hebben prototypes ontwikkeld voor de vijf varianten. Vanuit de opleiding Bouwkunde hebben tien studiegroepen de varianten ontworpen, gebouwd en gedurende enkele weken getest. Deze testen varieerden van het testen van bouwfysische eigenschappen tot het in kaart brengen van het gemak van de de- en remontage. 

Prototype voor de Circulaire Renovatieschil uit duurzame en biologisch afbreekbare materialen

Volgende stappen

De TU Delft, het AMS Institute, Dura Vermeer en Ymere werken samen aan de verdere ontwikkeling van de Circulaire Renovatieschil door de sterke punten van de verschillende varianten te bundelen. Dit zal leiden tot de ontwikkeling van een prototype voor een proefwoning. Daarnaast worden de mogelijkheden voor het circulair maken van de keten verkend, in combinatie met de ontwikkeling van een circulair businessmodel. 

Versnelling van de energietransitie

Circulaire principes leveren naast een duurzamer product ook een kans op om de energietransitie te versnellen. Door in het ontwerp te sturen op uitbreidbare modules, kan er in verschillende cycli worden gerenoveerd. Zo kan stapsgewijs worden toegewerkt naar energieneutrale woningen. Daarnaast bieden circulaire bedrijfsmodellen mogelijkheden om de initiële investeringen laag te houden.

Meer informatie

Over het project REHAB is hier meer informatie te vinden.

Neem contact op met onderzoeker Anne van Stijn of projectmanagers Bram van Vliet en Henk Marsman van Dura Vermeer voor aanvullende informatie.

Projectpartners

De prototypes zijn mede mogelijk gemaakt door Lomax Systems, Mosa, STO, Oskam V/F, BMN, Dura Vermeer Projectteam Erasmus MC, Ecomat, Metisse, VRK-isolatie, Wovar, Aannemersbedrijf Batenburg, Davelaar interieur, Bouwcenter, Alblashout en bouwmaterialen, Eco-boards, Soprema, Kruyt bouw en industrie, en TOM SOLD.