Creatieve methoden onderzoeken

Nieuws - 01 juli 2020 - Communication BK

Klaske Havik is benoemd tot hoogleraar Methods of Analysis & Imaginationaan de faculteit Bouwkunde. Methods of Analysis & Imagination houdt een pleidooi om diepgaande analyses van diverse culturele, ruimtelijke en sociale situaties te koppelen aan fantasierijk denken over nieuwe ruimtelijke realiteiten.

Veel hedendaagse maatschappelijke uitdagingen hebben ruimtelijke implicaties, waardoor de manier waarop mensen zich tot hun omgeving verhouden drastisch verandert. Een meer inclusieve, democratische en locatie specifieke benadering van het ontwerp van de gebouwde omgeving is noodzakelijk. Diepgaande analyses van diverse culturele, ruimtelijke en sociale situaties zouden daarom gekoppeld moeten worden aan verbeeldend denken over nieuwe ruimtelijke realiteiten. Specifieke aandacht gaat uit naar architectonische verbeelding, door onderzoek naar creatieve methodes die zowel in architectuur als andere artistieke disciplines gebruikt worden om tot nieuwe idee├źn en innovaties te komen.