Faculteit Bouwkunde stijgt naar top 2 positie in QS Subject ranking

Nieuws - 04 maart 2020 - Communication BK

De World University Rankings by Subjects 2020, die vandaag is verschenen, plaatst het vakgebied ‘Architecture and the Built Environment’ van de TU Delft op de tweede plaats. Decaan Dick van Gameren: “De bevestiging van onze positie in de QS World University Ranking, zelfs een stijging daarin, is een meer dan verdiend compliment voor de voortdurende inzet en energie van onze facultaire gemeenschap.”

“Samen zet onze gemeenschap zich in om een wereldwijde leidende bijdrage te leveren aan het vinden van antwoorden op de grote uitdagingen in de gebouwde omgeving,” vervolgt hij. Ook Tim van der Hagen, rector magnificus en collegevoorzitter, is heel tevreden met de resultaten. “In de verschillende ranglijsten zie je de laatste jaren dat de competitie steeds sterker wordt en er nieuwe partijen meedingen naar de top. Dat de TU Delft haar positie op een groot aantal vakgebieden desondanks versterkt, is een mooi compliment voor iedereen die zich inzet voor de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. De lijsten zijn een inspiratie om te blijven investeren in kwaliteit.”

QS Subject Rankings
Jaarlijks brengt QS naast de World University Ranking aparte Subject Rankings uit. Dit jaar zijn 1.368 universiteiten gerankt in 48 vakgebieden. De subjects zijn onderverdeeld in vijf faculty areas. De TU Delft is 21 keer gerankt: in alle vijf faculty areas en in zestien subjects. De indicatoren die ten grondslag liggen aan deze rankings zijn: academic reputation, employer reputation, citation per paper en de H-index. De weging varieert per vakgebied.

Lees hier hoe de andere faculteiten en onderwerpen van de TU Delft werden beoordeeld.

Ranglijsten
De QS-ranking is een van de toonaangevende ranglijsten van universiteiten in de wereld. Elk van die lijsten heeft andere eigenschappen en gebruikt net een andere samenstelling van indicatoren. Ze zijn voor universiteiten vooral van belang voor het aantrekken van internationaal talent, omdat ze door internationale studenten en wetenschappers veel geraadpleegd worden.

/* */