Online ‘Ruimte voor het brein’

Nieuws - 09 april 2020 - Communication BK

Met haar afstudeerproject 'Ruimte voor het brein' is Lauren Broshuis de eerste student die de master Architecture, Urbanism and Building Sciences online afrond. Haar project pleit voor het opnemen van verschillende soorten omgevingsprikkels in de gebouwde omgeving om rekening te houden met individuele voorkeuren, waarmee voor elk brein ruimte voor focus en creativiteit wordt gegarandeerd.

Door de maatregelen die genomen zijn om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, wordt al het onderwijs aan de faculteit Bouwkunde online aangeboden. Dit geldt ook voor de afstudeerceremonies. Hier presenteren kandidaten doorgaans hun project aan de afstudeercommissie en een publiek van vrienden, familie en peers. Door middel van een online groepsbijeenkomst is het publieke karakter van de afstudeerceremonie gehandhaafd.

‘Ruimte voor het brein’ duikt in de manier waarop individuen anders reageren op omgevingsstimuli. De omgeving kan worden verbeterd als architecten en ontwerpers meer te weten komen over hoe multisensorische prikkels de perceptie van de ruimte kunnen verrijken, concludeert Lauren. "Gebouwen beïnvloeden het gedrag en het welzijn van de gebruikers. Het doel van mijn onderzoek is om architecten en ontwerpers meer bewust te maken van het feit dat het creëren van ruimtes bepaalde effecten heeft op de mentale gezondheid van de waarnemer. En nog belangrijker, dat deze effecten voor iedereen verschillend kunnen zijn. Een ontwerp voor een gebouw moet elke gebruiker dienen, in plaats van te ontwerpen voor de gemiddelde persoon."
Het project heeft geresulteerd in een ontwerp voor een interdisciplinaire ontwerpschool op de campus van de TU Delft, wat bijdraagt aan de samenwerking tussen verschillende studenten van verschillende faculteiten.

Meer informatie

De master thesis ‘Space for the brain: Ground for focus and creativity for every brain’ is hier te vinden en is onderdeel van de afstudeerstudio Explorelab. De afstudeercommissie bestaat uit Roel van der Pas, Machiel van Dorst, Pierre Jennen en Inge Bobbink.