Stedelijke rivieren regenereren met groene kades

Nieuws - 22 april 2020 - Communication BK

Stedelijke rivieren zijn belangrijke elementen voor stedelijke ecosystemen en om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Het herstel van stedelijke rivieren is een uitdaging, vooral in dichtbebouwde stadscentra waar onvoldoende ruimte is voor de ontwikkeling van natuurlijke rivieroevers. Het onderzoeksproject GreenQuays stelt een reeks innovatieve verticale ecosystemen voor om zulke kades te kunnen vergroenen.

Veel steden in Europa worstelen met niet-duurzame verstedelijking, degradatie van stedelijke ecosystemen en een gebrek aan veerkracht tegen klimaatverandering. De stad Breda is een van de steden die voor dergelijke uitdagingen staan. Met het stedelijk herstel van stadsrivier de Nieuwe Mark worden deze uitdagingen aangepakt. GreenQuays integreert natuurinclusieve regeneratieve oplossingen om duurzame stedelijke renaturatie te creëren. De nieuwe groene kades zijn gekoppeld aan het openbaar groen langs de rivier.

De oplossing is gecentreerd rond een innovatieve Nature Inclusive Quay (NIQ) technologie. Deze technologie is specifiek ontworpen om de ontwikkeling van een complex verticaal ecosysteem te ondersteunen, om optimale omstandigheden te bieden voor de ontwikkeling van flora en fauna. GreenQuays bouwt ook voort op systeeminnovatie en integreert klimaatrelevante, ruimtelijk regeneratieve, herstellende, biofiele en economisch verantwoorde benaderingen. Deze technische oplossing wordt ondersteund door sociale innovatie. De toepassing van een intensief participatief co-ontwerpproces is gericht op de actieve betrokkenheid van externe belanghebbenden en burgers.

Het projectgebied in Breda
De NIQ technologie resulteert in groene kades in dichtbebouwde stadscentra

Het onderzoeksteam van de faculteit Bouwkunde ontwikkelde onder andere verschillende mortels om zowel een optimale plantengroei als de vrijwaring van de structurele integriteit van de kades mogelijk te maken. Vanaf 20 april worden de resulterende prototypes geïnstalleerd langs de kades van de Nieuwe Mark. Elk prototype introduceert een andere techniek, zodat het onderzoeksteam de het ecosysteem kan optimaliseren voor zowel de flora als de fauna.

Meer informatie

Neem contact op met onderzoeker Koen Mulder voor meer informatie.