Succes in tweede ronde Nationale Wetenschapsagenda

Nieuws - 02 december 2020 - Webredactie

Onderzoekers van faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen (CiTG) gaan in drie consortia met de gehele kennisketen en maatschappelijke organisaties aan de slag met interdisciplinair onderzoek waarmee wetenschappelijke en maatschappelijke doorbraken binnen bereik komen. De toegekende projecten richten zich op vragen vanuit de samenleving, die de inhoudelijke agenda van de NWA vormen. De projecten krijgen financiering in de tweede ronde binnen het programma van de Nationale Wetenschapsagenda: Onderzoek op Routes door Consortia (NWA-ORC).

De TU Delft neemt in totaal deel aan negen consortia.

Samenvattingen van de projecten (meer informatie op de website NWO):

LEVENDE DIJKEN – Realisatie van veerkrachtige en klimaatbestendige kustbescherming
Levende dijken dragen bij aan het klimaatbestendig maken van de Nederlandse kust. Zij bestaan uit een met gras begroeide dijk en een voorland. Dit onderzoek maakt de aanleg van levende dijken mogelijk, via het afwegen van belangen, testen van dijken onder extreme weersomstandigheden en het formuleren van ontwerpregels voor eindgebruikers.

Betrokken onderzoekers van CiTG: Stefan Aarninkhof, Alessandro Antonini en Bas Hofland (Hydraulic Engineering)

Red de tijger! Red de graslanden! Bespaar het water!
De tijger is ernstig bedreigd. Aan de voet van de Himalaya dreigen de graslanden, waar de prooidieren vooral rondlopen, ook te verdwijnen door ingrepen in het watersysteem. Dit project stelt de dynamiek van de graslanden vast en levert middels co-creatie richtlijnen voor duurzaam beheer van het watersysteem en het landschap.

Betrokken onderzoekers van CiTG: Maurits Ertsen, Thom Bogaard, Astrid Blom en Martine Rutten (Watermanagement en Hydraulic Engineering)

Het Nederlandse Zwarte Gaten Consortium
Dit consortium gaat interdisciplinair onderzoek doen naar zwarte gaten, van het ontwikkelen van telescopen en het geologische onderzoek voor de mogelijke komst van de Einstein Telescoop, tot pure sterrenkundige en theoretische vraagstukken. Via educatie en outreach proberen de onderzoekers hierbij een groot deel van de samenleving te betrekken.

Betrokken onderzoekers van CiTG: Läslo Evers (Geoscience & Engineering)