Nieuwe meetapparatuur brengt atmosfeer boven TU Delft Campus nauwkeurig in kaart

Nieuws - 23 juni 2020

Vorige week is een zogenaamde ‘94 GHz FMCW Doppler Cloud Radar’ geleverd en geïnstalleerd op The Green Village, op TU Delft Campus. Deze compacte en mobiele wolkenradar gaat de komende tijd hoge resolutie beelden leveren van de samenstelling van de wolken boven de TU campus. Eerder dit jaar werd hier ook een mobiele multifrequency microwave radiometer geïnstalleerd. Deze stralingsmeter wordt voornamelijk gebruikt om verticale profielen van temperatuur en luchtvochtigheid af te leiden. Beide instrumenten gaan samenwerken om een gedetailleerd beeld te krijgen van de lokale weersomstandigheden, en worden daarnaast ingebed in het landelijke meetnetwerk van het Ruisdael Observatorium. 

Ruisdael Observatorium
Het Ruisdael Observatorium - naar de 17e-eeuwse schilder Jacob van Ruisdael - combineert een landelijk dekkend meetnetwerk met fijnmazige simulaties en de benodigde rekenkracht om gedetailleerd de verandering van het lokale weer, luchtkwaliteit en klimaat in beeld te kunnen brengen. Het observatorium, waar

beide opstellingen onderdeel van gaan uitmaken, omvat een vast meetnetwerk, mobiele sensoren en uitgebreide grondstations die gegevens opleveren over de atmosfeer en de interactie met het aardoppervlak. Het Ruisdael Observatorium is onderdeel van het NWO onderzoeksprogramma Nationale Roadmap Grootschalige Onderzoeksinfrastructuren.

Ruisdael on campus
De beide meetopstellingen worden toegankelijk voor zowel onderzoekers als studenten, die zich op de campus bezig houden met atmosferisch onderzoek. Daarnaast zullen ze ook ingezet worden als mobiele meetopstelling voor gebruik in landelijke en internationale meet- en kalibratie campagnes in het kader van het Ruisdael Observatorium.

The Green Village
The Green Village, de proeftuin voor duurzame innovatie in de stedelijke omgeving, op TU Delft Campus is een logische plek om deze twee mobiele meetopstellingen te huisvesten. Beide meetinstrumenten worden aangesloten op The Green Village Digitaal, het datanet van The Green Village. Hiermee wordt The Green Village een fysiek mini-meetstation in Ruisdael. Voor studenten en medewerkers vormt de apparatuur een visuele interactie tussen hardware en data. 

Meer informatie
Ruisdael Observatorium: https://ruisdael-observatory.nl/
The Green Village: https://www.thegreenvillage.org/

Contact info:
- Herman Russchenberg
- Christine Unal
- Marc Schleiss