Convergentieconferentie ‘Delta’ op 3 maart

Nieuws - 19 maart 2020

Op 3 maart vond de eerste brede bijeenkomst plaats in het kader het ‘Delta’-initiatief, een van de drie assen waarbinnen TU Delft en de Erasmus Universiteit nauwer zullen gaan samenwerken. Deze nauwere samenwerking, convergentie genaamd, werd door Tim van der Hagen aangekondigd tijdens de Diesviering op 10 januari. De bijeenkomst had als doel input te vergaren voor het wetenschappelijke voorstel van het initiatief.

De dag begon met een wijkwandeling door Rotterdam-Zuid, waar wetenschappers, buurtkinderen en maatschappelijke partners aan deelnamen. Hoewel de huizen en omgeving in het deel van de wandeling er best goed uitzien, is er veel sociale problematiek, zoals werkloosheid, taalachterstanden, hangjongeren en criminaliteit. Wat zou de wetenschap zo’n wijk kunnen bieden?

De behoeften van de sociale partners zijn uiteenlopend: zij willen bijvoorbeeld weten hoe ze gedrag kunnen beïnvloeden om problemen als zwerfvuil aan te pakken. Verder zouden ze meer inzicht willen hebben in de resultaten van interventies. Als het schoolverzuim bijvoorbeeld afneemt, komt dit dan door het beleid, of waren er andere factoren? Ook bij het verhogen van de burgerparticipatie zouden ze hulp kunnen gebruiken. Hoe kan de wetenschap helpen bij de verduurzaming van de woningvoorraad en betere bereikbaarheid voor iedereen?
Het zijn maar enkele voorbeelden. De complexiteit van de problematiek, de vele stakeholders en het overheidsbeleid dat leunt op kortdurende aanbestedingen voor zorg en welzijn, maken het werken in de wijk er niet makkelijker op. De maatschappelijke partners staan daarom open voor ‘outside of the box’-oplossingen, zolang de mens, de bewoner, maar centraal staat.

Intermezzo
Tijdens de lunch is er een optreden van Young Mich Poetry, ook wel Y.M.P., een getalenteerde lokale woordkunstenaar. “Als je zonder ons iets voor ons doet, dan doe je iets tegen ons”, is zijn boodschap. Bewoners zitten niet te wachten op weer een onderzoek of een commissie, ze willen respect en autonomie. Initiatieven zullen alleen vruchten afwerpen met actieve medewerking van de bewoners. Vraag is wel: hoe betrek je die? Het meenemen van de burgers in een proces van co-creatie wordt nog een uitdaging.

Conclusies uit het middagprogramma
In de middag werd verder gesproken tijdens een aantal workshops, verdeeld over de thema’s delta, haven en Roterdam-Zuid. Aan het eind daarvan konden al een aantal conclusies getrokken worden. De hoge opkomst van ongeveer 100 deelnemers, waarvan 80 wetenschappers geeft blijk van het enthousiasme voor het initiatief, wat onderschreven wordt door de energie tijdens de bijeenkomst. Het blijkt heel stimulerend, interessant en vernieuwend om met een palet van expertises complexe vraagstukken integraal te benaderen, waarbij de fysieke, technische, economische, sociale en gezondheidsaspecten allemaal aan bod komen.

Het ‘Delta’-initiatief
Het ‘Delta’-initiatief focust op een duurzame, economisch vitale en gezonde leefomgeving, en wel op mobiliteit, gebouwde omgeving, energie en waterveiligheid. Op dit moment zijn er drie potentiële thema’s. De eerste is de gehele delta (zoals het watersysteem), de tweede is de haven (zoals complexe transitie naar duurzaam) en de derde Rotterdam-Zuid (waar de ochtend zich op focuste). Uitgangspunt is dat in het ‘Delta’-initiatief wetenschappers en maatschappelijke partners, zoals stad en haven, samen langjarig optrekken. De thema’s hebben hierbij elk hun specifieke uitdagingen en eigen aanpak nodig.

Belangrijk is om volgens een groeimodel te werken en niet alles tegelijk te willen oppakken en dus keuzes maken. Ook is het zaak om geen hoge verwachtingen te wekken bij maatschappelijke partners voor er een voorstel met een duidelijke focus ligt, maar juist samen deze voorstellen te initiëren, te maken en deze samen te gaan starten en uitrollen. De ambitie is dat het initiatief een mondiale wetenschappelijke uitstraling krijgt en zo een voorbeeld wordt voor andere delta’s, waarmee het kan samenwerken.

/* */