Elvin Karana benoemd tot Professor Materials Innovation and Design

Nieuws - 17 december 2020 - Communication

Voor haar uitstekende onderwijs en inspirerend onderzoek naar materialen en vormgeving is Elvin Karana benoemd tot professor aan de faculteit Industrial Design Engineering van de TU Delft.

Met haar visie op de toekomst van design en het gebruik van levende materialen spreekt de kersverse professor Karana tot de verbeelding van velen. Maar ze heeft nooit geschuwd om experimentele materialen te verbinden met toepassingen in de echte wereld: "Wijdverspreide acceptatie van een nieuw materiaal in de samenleving is een langdurig proces. Daarom worden innovaties in materialen beschouwd als een risicovolle investering met grote economische, ecologische en sociale gevolgen. Als een krachtige strategie om de acceptatie van nieuwe materialen die gunstig zijn voor de samenleving te versnellen, stelt mijn onderzoek voor om in samenwerking een begrip uit te bouwen van de ontwikkeling van materialen en productontwerp".

"Ik richt me vooral op innovatieve biogebaseerde materialen die levende organismen bevatten, zoals algen, schimmels en bacteriën. Ik ben van mening dat ontwerponderzoek zich moet richten op de effectievere manieren om theorie en praktijk uit de biologie, productontwerp, sociale wetenschappen, materiaalkunde en techniek met elkaar te verbinden". 

Elvin Karana kreeg deze aanstelling met name op basis van haar prestaties op het gebied van onderzoek en onderwijs, waarbij ze een belangrijke rol heeft gespeeld in de ontwikkeling en het aanbod van het onderwijsprogramma binnen en buiten de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft. "In de komende jaren wil ik van mijn onderzoeksgroep een voorloper maken op het gebied van materiaalinnovatie en design, met het oog op het opleiden van toekomstige ontwerpers met een competentie om de complexe uitdagingen van materialen in onze toekomstige wereld aan te gaan. Het feit dat ik hoogleraar wordt, betekent dat mijn visie op de toekomst van design, mijn ideeën over potentiële gebieden waar onze faculteit en universiteit zich mee bezig zouden moeten houden, worden erkend door mijn collega's. Daarom is hoogleraar worden slechts een begin!”