ENRGISED! Duurzaamheid overdraagbaar maken

Nieuws - 26 februari 2020 - Communication

Nederland wil in 2050 gasvrij zijn. Willen we dit waar maken, dan is medewerking van miljoenen huishoudens nodig. Om deze immense uitdaging aan te gaan, ontwikkelen IO-universitair docenten Jotte de Koning en Ella Jamsin een interventiestrategie waarin burgers meehelpen alternatieven aanvaardbaar te maken en elkaar aansporen. Met lokale partners wordt deze strategie getoetst in veldexperimenten. Woensdag 19 februari was de officiële kick-offmeeting van het project ENRGISED.

De kick-offmeeting vond plaats op de faculteit IO, waarbij alle projectpartners aanwezig waren. TU Delft heeft hierin de lead. Het project, dat drie gaat duren, kreeg vorig jaar een NWO-subsidie toegekend. De volgende stappen zijn het in kaart brengen van bestaande tools, het selecteren van case study contexts, en deze netwerken bestuderen.

Duurzaamheid overdraagbaar maken
In 2050 zullen zeven miljoen Nederlandse huishoudens die nu gas gebruiken, zijn overgestapt naar zonnepanelen, een warmtenet, totaal elektrische verwarming, etc. Deze technische oplossingen zijn er al. De grote uitdaging zit hem in het meekrijgen van mensen. Veel burgers weten niet hoe te kiezen, wat te kiezen, of wanneer over te stappen. Ze wachten vaak tot mensen om hun heen de eerste stappen zetten. Het ENRGISED-project richt zich op de sociale aspecten van deze grootschalige veranderingen. In samenwerking met de faculteit Sociale Wetenschappen en Computer Science van de Universiteit Utrecht zullen we kijken naar het fenomeen sociale overdraagbaarheid, ‘social contagion’. 

Dit is het fenomeen dat mensen makkelijker iets doen als meer mensen in hun netwerk het ook doen, en andersom. Deze sociale afhankelijkheid van beslissingen kunnen de energietransitie dus versnellen, maar ook vertragen. We zullen in dit project sociale netwerken van huishoudens in kaart brengen, de invloedssferen begrijpen en op basis daarvan interventies en tools ontwikkelen die de energietransitie kunnen versnellen door gebruik te maken van deze sociale afhankelijkheid.