Nieuwe IO-onderzoeksprojecten gefinancierd door NWO

Nieuws - 13 februari 2020 - Communication

De NWO call Transities en Gedrag heeft financiering toegezegd voor drie projecten waarbij IO-onderzoekers nauw betrokken zijn. De call richtte zich specifiek op onderzoek naar gedrag en gedragsverandering die transities mogelijk maakt en versnelt.

 NWO argumenteert in deze call voor een balans tussen technologische en mensgerichte oplossingen: “Als samenleving staan we voor een groot aantal opgaven bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit, klimaatsverandering, gezondheidszorg en duurzame energie. Bij de uitwerkingen van deze vraagstukken is het van belang om een evenwicht te vinden tussen technologie en de maatschappij.”

De projecten met significante bijdrage van IO zijn:

Enduring Rewards: Maintaining a lifestyle change by eHealth-supported dynamic personalized incentives
Geleid door: dr. Valentijn Visch (TU Delft)
Samenwerkende partners: TU Delft, Universiteit Leiden, NIPED Prevention BV, Innovattic, Leiden University Medical Center (department Clinical Health Cardiology), Gemeente Rotterdam, Erasmus University Rotterdam Medical Center (department Public Health)

Een gezonde leefstijl wordt beloond met een lang en gezond leven, maar een gezonde leefstijl volhouden is moeilijk. Dit project onderzoekt of verschillende soorten beloningen een gezonde leefstijl ondersteunen. Hierbij werken de onderzoekers samen met mensen die moeite hebben met het volhouden, en met ontwerpers, psychologen, ziekenhuizen, gemeentes, e-health- en gameontwikkelaars.

Food Waste: from Excess to Enough
Geleid door: dr. Erica van Herpen (Wageningen UR)
Industrieel Ontwerpen
onderzoekers: Rick Schifferstein en Nynke Tromp
Samenwerkende partners: Wageningen UR, TU Delft, Rijksuniversiteit Groningen, Hello Fresh, Levahrt, Iglo, HAK, ACV, Voedingscentrum, Stichting Samen Tegen Voedselverspilling), EFMI (Food Management Institute) Business School, Capgemini

Het huidige voedselsysteem zorgt ervoor dat grote hoeveelheden voedsel overal en altijd beschikbaar zijn, met enorme voedselverspilling tot gevolg. Dit project onderzoekt hoe het voedselsysteem kan veranderen aan de consumenten- en bedrijfskant, voor een transitie van 'te veel' naar 'genoeg'.

Accelerating the transition to plant-based proteins (betrokken IO – Paul Hekkert)
Geleid door: prof. dr. Marko Hekkert (Universiteit Utrecht)
Industrieel Ontwerpen onderzoeker: Paul Hekkert

Samenwerkende partners: Universiteit Utrecht, TU Delft, Wageningen UR, Unilever, Danone Nutricia Research, Green Protein Allinance, Freedomlab/Dasym, Voedingscentrum


Planten in plaats van vlees en melk. Velen zijn opgevoed met vlees op het bord en melk in het glas. De milieu-impact van vlees- en melkproducten vraagt om een verandering in het dieet. Dit project onderzoekt de transitie naar het consumeren van plantaardige alternatieven voor vlees- en melkproducten.

Je vindt de officiële NWO aankondiging hier