Vers van de pers! Delft Design Guide 2.0

Nieuws - 17 februari 2020 - Communication

De tweede editie van de Delft Design Guide is nu beschikbaar. Dit essentiële naslagwerk voor ontwerpmethoden - waarvan er veel ontwikkeld, gedoceerd en gebruikt worden op de faculteit Industrieel Ontwerpen (IO) van de TU Delft - is terug van de drukker en als eerste in Nederland beschikbaar, voordat het op 30 maart 2020 internationaal in de handel wordt gebracht.

Nieuwe inhoud, nieuwe inzichten

Met 33% nieuwe inhoud en 110 nieuwe pagina's bevat deze herziene en uitgebreide Delft Design Guide perspectieven, modellen, benaderingen en methoden die essentieel zijn voor de gereedschapskist van een ontwerper. Elk van de 70 methoden wordt gepresenteerd in praktische teksten op één pagina, verrijkt met een pagina met diagrammen en afbeeldingen van voorbeeldtoepassingen, waardoor verdere verkenning en reflectie wordt gestimuleerd. In de woorden van de gids is het de bedoeling 'je te helpen begrijpen hoe een ontwerper denkt, wat een ontwerper doet, en hoe dit gedaan wordt, op de Delftse manier'. 

Dit onderdeel wordt voor u geblokkeerd omdat het cookies bevat. Wilt u deze content (en anderen) alsnog bekijken? Door hier op te klikken geeft u alsnog toestemming voor het plaatsen van cookies.

Internationaal succesverhaal

Van de eerste editie zijn meer dan 11.000 exemplaren verkocht en het is door tal van academische instellingen en ontwerpbureaus internationaal overgenomen. De tweede editie van het boek is ontstaan als reactie op de behoefte aan een uitgebreider overzicht van de methoden in een tijd van snelle veranderingen. Design verschuift de focus van producten en individuele gebruikers naar wat de auteurs noemen een 'zoomed-out-niveau waarin producten en individuen deel uitmaken van een groter systeem. [...] Er is ook meer aandacht voor het effect van design op het milieu en de maatschappij: de raison d'être van design. Design wordt dus steeds complexer en vraagt om nieuwe of aangepaste werkmethoden'.

Redacteuren en auteurs met wortels in Delft

De nieuwe Delft Design Guide is geredigeerd en deels geschreven door Annemiek van Boeijen, Assistant Professor Design, Culture & Society van de faculteit IO; Jaap Daalhuizen, Associate Professor Design Methodology aan de Technische Universiteit van Denemarken (en TU Delft-alumnus); en Jelle Zijlstra, industrieel ontwerper, hoofd van de afdeling Motion aan de Design Academy Eindhoven, en docent Designdidactiek aan de TU Delft.

De auteurs werkten nauw samen met meer dan 70 medewerkers van de faculteit IO, waar de ontwerpmethodiek centraal staat in het master- en bachelorcurriculum en een belangrijke output is van het team van design-onderzoekers.

Annemiek van Boeijen

Ontwerpmethoden: een kenmerkend kenmerk van Delft Design

Deze methodische, rationele benadering van het ontwerpen is, al sinds de oprichting van de faculteit in 1969, kenmerkend voor Delft Design.

De eerste afstudeerder van IO, Norbert Roozenburg, heeft samen met voormalig hoogleraar Johannes Eekels een veelgeciteerd boek geschreven: 'Product Design. Fundamentals and Methods'. In het voorwoord dat hij voor de nieuwe Delft Design Guide heeft geschreven, merkt hij echter op: "Methoden waren nooit onomstreden. De Nederlandse schrijver Godfried Bomans beweert: 'In het rijk van de geest is een methode vergelijkbaar met een kruk; de ware denker loopt vrij rond'." Roozenburg gaat verder: "Ondanks kritiek en twijfel [...] zijn de methoden niet van het toneel verdwenen. Methoden worden vaak gebruikt als middel om het onderwijs vorm te geven. De ontwikkeling van betere methoden is waarschijnlijk de belangrijkste drijfveer voor het ontwerponderzoek".

Voor een diepe duik in de ontwerpmethoden, de ontwikkeling en het belang ervan vandaag de dag, inclusief een gesprek met auteur/redacteur van de Delft Design Guide, Annemiek van Boeijen, kun je luisteren naar deze podcast. De podcast is gemaakt als onderdeel van het cursusmateriaal voor de opleiding Ontwerptheorie & Methodologie van IO. Peter Lloyd, Professor of Integrated Design Methodology, en Mieke van der Bijl-Brouwer, Associate Professor of Social Innovation, leiden het gesprek over de geschiedenis van de ontwerpmethodiek.