AI*MAN Lab: de mens en AI als teamleden

Nieuws - 02 juni 2020

Anahita Jamshidnejad, assistent professor bij de afdeling Control & Operations van de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek zal samen met Myrthe Tielman, assistent professor bij de afdeling Intelligent Systems van de faculteit Electrotechniek, Wiskunde en Informatica het onderzoek gaan leiden naar het samenwerken van mensen en kunstmatige intellentie (AI). Dit onderzoek zal plaatsvinden binnen het nieuwe AI*MAN Lab, dat tot doel heeft om instrumenten en methodologieën te ontwikkelen die de mens en AI in staat stellen elkaar als teamleden te begrijpen en aan te vullen, zodat het team optimale beslissingen kan nemen.

Het AI*MAN Lab is een van de acht nieuwe ‘TU Delft AI Labs’, waarin Delftse wetenschappers de komende jaren onderzoek gaan doen naar het versnellen van wetenschappelijke vooruitgang met behulp van artificiële intelligentie (AI). In deze labs komen wetenschappers die onderzoek doen in AI en met AI bij elkaar, omdat AI een rol speelt in alle wetenschapsgebieden. Alle faculteiten zijn vertegenwoordigd in deze labs en in elk lab zullen zo’n 6 onderzoekers actief worden.

Het budget van de TU Delft voor onderzoeks- en onderwijsactiviteiten op het gebied van AI, data & digitalisatie zullen verdubbeld worden tot 70 miljoen euro per jaar.

Lees hier meer over het AI*MAN Lab en hier over AI, data & digitalisatie bij de TU Delft