In Memoriam: Boud Vogelesang

Nieuws - 30 december 2019

Op maandagmiddag 23 december is professor Boud Vogelesang overleden.

Vogelesang werd in 1993 hoogleraar Aerospace Materials (vliegtuigmaterialen) aan de TU Delft als opvolger van professor Jaap Schijve.

Met zijn leerstoel was hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van materialen zoals ARALL en GLARE. Deze materialen brengen de beste eigenschappen van twee werelden bij elkaar: composieten en metalen. Dit kenmerkt ook het karakter van Boud Vogelesang, die altijd het beste resultaat wilde behalen door mensen samen te laten werken, om daarmee grenzen te verleggen. Boud studeerde in 1967 af aan de faculteit en kwam er daarna ook in dienst.  Sindsdien heeft hij vele generaties jonge ingenieurs en wetenschappers geïnspireerd. Hij was ook een voortrekker bij samenwerking met industrie en andere partners. Dit heeft geleid tot het nu alom bekende Materials & Structures Laboratory (ook bekend als de Vliegtuighal). Hij nam ook zijn verantwoordelijkheid als de faculteit hem nodig had. Zo speelde hij een belangrijke rol voor de faculteit tijdens de Fokker-crisis in 1996. In 2001, na een periode als vice-Decaan, nam Vogelesang afscheid van zijn leerstoel om ruimte te geven aan de volgende generatie.

Onze gedachten gaan uit naar de familie en vrienden van Boud.

Henri Werij, Pim Groen en Rinze Benedictus
Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek, TU Delft

In 2015 hebben we Boud Vogelesang geïnterviewd voor een boekje over de pioniers van de faculteit. Lees hier (op pagina 18) zijn inspirerende verhaal.