Mirjam Snellen benoemd tot hoogleraar ‘Acoustic data analysis and imaging for aviation noise’

Nieuws - 15 september 2020

De faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek is verheugd te kunnen melden dat Mirjam Snellen is benoemd tot hoogleraar binnen de sectie ‘Aircraft noise and climate effects’ (ANCE) van de afdeling Control & Operations. Binnen de groep is de visie dat een nauwkeuriger modellering van het effect van geluid en emissies op het milieu nodig is om luchtvaart duurzaam te maken.

Prof. Mirjam Snellen: “Ik ben natuurlijk ontzettend vereerd met de benoeming. Mijn focus zal blijven om, samen met mijn collega’s, tot goede modellen voor het voorspellen van vliegtuiggeluid te komen, gestuurd en gevalideerd middels metingen”.

Modellen en metingen
De huidige modellen voor vliegtuiggeluid stammen nog uit de jaren zeventig van de vorige eeuw. Verbeterde modellen zijn nodig om te komen tot stillere vliegtuigen en stillere operaties, maar zeker ook om het geluid van de huidige vliegtuigen beter te monitoren. Metingen zijn weer essentieel om tot die verbeterde modellen te komen. Hierbij zijn akoestische afbeeldingen die gemaakt worden door metingen met microfoon arrays een belangrijk instrument (als toevoeging op metingen met een enkele microfoon) omdat ze de individuele geluidsbronnen op een vliegtuig, zoals motoren en landingsgestel kunnen kwantificeren.

Geluidsarme vliegtuigconcepten
De inzet van metingen in het monitoren van vliegtuiggeluid maakt op dit moment een snelle ontwikkeling door. Snellen: “Zelf hou ik met ook bezig met de inzet van imaging methodes in windtunnelmetingen. Hier gaat het dan vaak om het onderzoeken van mogelijkheden voor geluidsarme vliegtuigconcepten.  De ambitie van ANCE, dus zeker niet alleen van mij, is om onze faculteit Luchtvaart- en ruimtevaarttechniek een rol te laten spelen in die ontwikkeling, zodat onze kennis op dit terrein goed ingezet wordt”.

Geluid van drones
“Een ander topic is natuurlijk het geluid van drones. Daar zijn eigenlijk geen goede modellen voor, terwijl daar enorm veel behoefte aan is. De kennis van ANCE op het gebied van meten en modelleren van geluid, in combinatie met de het MAVlab, geeft de faculteit ook op dit terrein een heel goede uitgangspositie om bij te dragen aan het leveren van oplossingen. Nodig gezien de enorme verwachte toename van het gebruik van drones”.

Lees hier meer over Mirjam Snellen.