H2020-project: een nieuw marktontwerp voor 100% hernieuwbare energiesystemen

Nieuws - 30 september 2020 - Webredactie

Het Europese beleid inzake hernieuwbare energie behoort tot de meest ambitieuze ter wereld. De beweging naar een bijna 100% hernieuwbaar Europees elektriciteitssysteem vereist een innovatief ontwerp van de elektriciteitsmarkt.

Het door de EU gefinancierde TradeRES-project zal een nieuw marktontwerp testen in een simulatieomgeving. Het zal kwantitatieve indicatoren (veiligstellen van energieaanvoer, gemiddelde kosten voor de consument en terugwinning van investeringskosten) vergelijken met een benchmarkberekening van een optimaal energiesysteem. TBM-onderzoekers Laurens de Vries en Ingrid Sanchez nemen deel aan het TradeRES-consortium.

Duurzaam marktontwerp
Een duurzaam marktontwerp moet efficiënte operationele en investeringsstimulansen bieden voor een elektriciteitssysteem dat wordt gekenmerkt door een hoog aandeel variabele hernieuwbare energiebronnen en sterk geïntegreerd is met sectoren zoals verwarming en koeling van woningen en vervoer. Het moet ook zorgen voor efficiënte prikkels voor de deelname van de totale vraag naar energie, van huishoudens tot industriële consumenten.

De aanvoer van energie moet veiliggesteld zijn door te zorgen voor voldoende regelbare elektriciteitsopwekkingscapaciteit zonder te duur te worden. En ondanks de fluctuerende zon- en windenergie moet het prijsrisico worden beperkt. Voor investeerders zodat de kapitaalkosten niet te hoog worden en voor consumenten zodat zij niet worden blootgesteld aan onbeheersbare schommelingen in hun energiekosten. In dit project wordt een marktontwerp ontwikkeld dat hieraan voldoet en vervolgens getest in een simulatie van een toekomstige, koolstofarme elektriciteitsmarkt.