NWO honoreert onderzoeksvoorstel On the Move: Transition towards Sustainable Mobility

Nieuws - 06 februari 2020 - Webredactie

NWO heeft het onderzoeksvoorstel “On the Move: Transition towards Sustainable Mobility” gehonoreerd. Dit project is een samenwerkingsverband tussen de Radboud Universiteit Nijmegen en de TU Delft. In samenwerking met overheden en bedrijven ontwikkelt en test dit onderzoek een vernieuwende benadering die is gericht op het omgaan met onzekerheden omtrent de verduurzaming van het mobiliteitssysteem.

Het mobiliteitssysteem moet duurzamer worden. De manier waarop dit moet gebeuren staat ter discussie: van elektrisch tot waterstof, met zelfrijdende voertuigen, gedeelde voertuigen of op basis van maatwerk in dienstverlening (mobility-as-a-service), of wellicht een slimme combinatie van deze opties. De keuze van maatregelen die effectief bijdragen aan duurzaamheid, is omringd met grote onzekerheden, die bepalend zijn voor de manier waarop de betrokkenen omgaan met de noodzaak tot innoveren. Het project kijkt scherp naar hoe om te gaan met deze onzekerheden in een dynamisch veld met veel spelers.  

Het onderzoek wordt geleid door Rob van der Heijden (RU) in nauwe samenwerking met Vincent Marchau (RU), Els van Daalen (TBM) en Wijnand Veeneman (TBM). Vanuit TBM nemen verder Jan Kwakkel, Eric Molin, Alexander Verbraeck en Gerdien de Vries deel. Het voorstel is één van de twaalf gehonoreerde voorstellen voor interdisciplinair onderzoek naar gedrag van actoren bij transities naar een duurzame samenleving. De honorering biedt de mogelijkheid om met 5 jonge onderzoekers de komende 4 jaar aan de slag te gaan.

In het project On the Move werken de Radboud Universiteit en de TU Delft samen met Prorail, Cetorhinus Maximus (Biosgroep), Mobiliteitsalliantie, BAM infraconsult, Transdev (Connexxion/Hermes), ROCOV Gelderland, Stedin Netbeheer, Futureconsult, Etopia, The Barn, Ministerie van I&W, Provincie Gelderland, Gemeente Den Haag en Gemeente Nijmegen.

Meer informatie over het project is te vinden in dit document.