Onderzoek naar economische en logistieke effecten vanuit afbouwscenario’s van coronamaatregelen

Nieuws - 11 juni 2020 - Webredactie

Bert van Wee gaat met Niek Mouter, Ruth Shortall en andere wetenschappers van de TU Delft en de Vrije Universiteit Amsterdam onderzoek doen naar de economische en logistieke gevolgen van de anderhalvemetersamenleving voor de mobiliteit van personen.

Ze kijken daarbij naar verschillende afbouwscenario’s van coronamaatregelen die mogelijk en voor de hand liggend zijn voor de transportsector met social distancing. Daarbij valt te denken aan combinaties van afstand bewaren, herindeling van de openbare weg, individuele maatregelen zoals mondkapjes, en collectieve beschermende maatregelen zoals transparante afscheiding in het OV en in vliegtuigen.

De studie richt zich zowel op de luchtvaart, het wegennet, het openbaar vervoer, de fiets en lopen. De Delftse onderzoekers maken onder meer een overzicht van afbouwscenario’s en beleidsmaatregelen die in andere landen worden uitgevoerd en voorgesteld. Samen met Nederlandse beleidsmakers selecteren zij kansrijke opties voor de Nederlandse context. Deze opties worden vervolgens door de Nederlandse bevolking beoordeeld in een Participatieve Waarde Evaluatie.

Het onderzoek is toegekend door NWO en ZonMw  in het kader van het COVID-19 programma dat onderzoek financiert om de negatieve gevolgen van de pandemie te beperken en om negatieve en positieve ervaringen zo snel mogelijk te benutten voor praktische oplossingen.