Op 16 maart presenteren wij de resultaten van de PWE Warmte Transitie Utrecht

Nieuws - 20 februari 2020 - Webredactie

Eind 2019 zijn 550 Utrechters door middel van een Participatieve Waarde Evaluatie (PWE) in staat gesteld om een advies te geven over de Transitievisie Warmte van de gemeente Utrecht. Dit is de eerste PWE die is uitgevoerd voor de warmtetransitie. In deze PWE konden bewoners een advies geven over het behalen van de doelstelling om 22.000 woningen aardgasvrij te maken voor 2030. Bewoners konden in deze PWE 100 punten verdelen over vier aanpakken om dit doel te halen; 1) woonlasten stijgen niet; 2) bewoners kiezen zelf; 3) maximale CO2-reductie; 4) starten in de wijken met hoge financiële draagkracht. Nadat bewoners hun punten hadden verdeeld, is aan hen gevraagd om hun keuzes tekstueel toe te lichten. Als zij dit wilden, konden bewoners ook nog zelf een aanpak samenstellen.

Op maandag 16 maart organiseren wij tussen 14.30 en 16.00 een bijeenkomst nabij Utrecht centraal waar we de resultaten presenteren. Tijdens de bijeenkomst bespreken we ook PWEs in de energie transitie die in de nabije toekomst zullen worden uitgevoerd. Wilt u bij deze presentatie aanwezig zijn? Stuur dan een mailtje naar N.Mouter@tudelft.nl. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar.

Aanmelden nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven over de laatste ontwikkelingen omtrent Participatieve Waarde Evaluatie (PWE), onderzoeksresultaten of wilt u zelf meetesten? Meld u dan aan voor de PWE nieuwsbrief.

/* */