Toekomstige energiesystemen moeten klimaatbestendig zijn

Nieuws - 03 augustus 2020 - Webredactie

Klimaatbeleid voor toekomstige energiesystemen is doorgaans gericht op de uitdaging om ze klimaatneutraal te maken om klimaatverandering te voorkomen. Echter, het is ook van cruciaal belang om ze klimaatbestendig te maken, zodat ze bestand zijn tegen toekomstige klimaatverandering. Dit is de belangrijkste conclusie van een literatuuronderzoek gepubliceerd in Nature Energy, waarin 220 door collega's geschreven reviews worden geanalyseerd. Klimaatbestendigheid van energiesystemen wordt belangrijker omdat energiesystemen naar verwachting gevoeliger worden voor klimaatverandering.

De afgelopen jaren is er een aanzienlijke toename in artikelen over de mogelijke effecten van klimaatverandering op energiesystemen. Echter, het ontbrak aan een alomvattend inzicht in de mogelijke effecten van klimaatverandering op energiesystemen. Met name op regionale en mondiale schaal. In Nature Energy is nu een uitgebreide recensie gepubliceerd waarin de resultaten van 220 artikelen werden geanalyseerd. Het onderzoek stond onder leiding van de Universiteit Utrecht met bijdragen van onderzoeksteams wereldwijd, waaronder ook die van de faculteit Techniek, Bestuur en Management van de Technische Universiteit Delft.

Een aanzienlijke hoeveelheid literatuur heeft zich geconcentreerd op klimaateffecten op de vraag naar energie voor koeling en verwarming. Terwijl de vraag naar verwarmingsenergie naar verwachting zal afnemen (mogelijk met tot 20% wereldwijd), zal de vraag naar koeling naar verwachting aanzienlijk toenemen (mogelijk met meer dan 30%). Dit kan ook leiden tot zeer verschillende seizoens- en dagpatronen voor de energievraag.

Wat de energievoorziening betreft, richten de meeste artikelen zich op mogelijke effecten op hernieuwbare energie (voornamelijk waterkracht en windenergie). Een belangrijke motivatie hiervoor is dat een toenemend aandeel van de hernieuwbare energie toekomstige energiesystemen gevoeliger zal maken voor klimaatverandering. De meeste studies voorspellen (kleine) dalingen in waterkracht en thermische energie op wereldschaal. Voor andere energiebronnen zijn de resultaten veel gemengder. De effecten op regionale schaal zijn nog relatief onzeker, maar de sterkste effecten worden gerapporteerd voor Zuid-Aziƫ en Latijns-Amerika.

Dr. Seleshi Yalew (de hoofdauteur van de studie, nu werkzaam bij de Technische Universiteit Delft) zegt dat, zoals de review benadrukt, het veld nog steeds niet goed ontwikkeld is: studies gebruiken nog steeds een breed scala aan verschillende methoden, aannames en databronnen. Voor een uitgebreidere beoordeling van de klimaateffecten zijn er meer consistente beoordelingen van meerdere modellen nodig voor de gevolgen van mogelijke klimaatveranderingen voor energieplanning. Prof. Detlef van Vuuren (Universiteit Utrecht en PBL Planbureau voor de Leefomgeving, co-coƶrdinator van het onderzoek) voegt eraan toe dat het onderzoek een input kan vormen voor het 6e beoordelingsrapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC AR6).

Publicatie

Yalew, SG, Van Vliet, M TH., Gernaat, D EHJ., Ludwig, F., Miara, A., Park, C., Byers, E., De Cian, E., Piontek, F., Iyer, G., Mouratiadou, I., Glynn, J., Hejazi, M., Dessens, O., Rochedo, P., Pietzcker, R., Schaeffer, R., Fujimori, S., Dasgupta, S., Mima, S., Da Silva, SRS., Chaturvedi, V., Vautard, R., Van Vuuren, DP (2020) Effecten van klimaatverandering op energiesystemen in mondiale en regionale scenario's. Natuur energie. https://www.nature.com/articles/s41560-020-0664-z 

Dit artikel is in verschillende media verschenen, zie: